Du har rätt att ångra din anmälan genom att meddela oss inom 14 dagar från det att din anmälan bekräftats. Du är då skyldig att betala en administrativ avgift om 300:-.
Om du ångrar dig efter dessa 14 dagar eller har påbörjat kursen/utbildningen är du skyldig att erlägga full avgift för kursen/utbildningen.