Om du vill byta kurs gäller följande:

Om det är fyra veckor eller mer till kursstart får du byta till en annan kurs.

Är det mindre än fyra veckor till kursstart får du byta kurs
a) om du kan uppvisa läkarintyg eller veterinärintyg på att du eller hunden är sjuk eller
b) om det finns person som bokat reservplats och som tackar ja till platsen.

Vid kursbyte debiteras en administrativ avgift på 300kr samt eventuell mellanskillnad.