Anmälan
Anmälan till kurs/utbildning/evenemang är bindande.
Ångerrätt
Du har rätt att ångra din anmälan genom att meddela oss inom 14 dagar från det att din anmälan bekräftats. Du är då skyldig att betala en administrativ avgift om 300:-.
Om du ångrar dig efter dessa 14 dagar eller har påbörjat kursen/utbildningen är du skyldig att erlägga full avgift för kursen/utbildningen.
Sjukdom:
Om du eller din hund blivit sjuka efter ångertiden (de 14 dagarna) återbetalas kursavgiften om du skickar in ett sjuk- eller veterinärintyg där det framgår att du eller din hund inte kan vara med på kursen. Du är då skyldig att betala endast den administrativa avgiften.
Vid utebliven plats till kostnadsfria evenemang debiteras en kostnad om 300:-.