Vi berättar ofta att man skall vara sparsmakad med kommandon/signaler och undvika att tjata på sin hund.

Inte så sällan möts det av en frågande blickar på kurser.

Skall jag inte tala om för min hund vad jag vill? Om jag inte skall använda kommandon/ord vad skall jag då säga?

Självklart skall vi prata och låta med våra hundar, men tillbaka till det lite längre ned. Först några ord om inlärning och språkförståelse.

Våra hundar föds helt utan förståelse för något av oss människor talat språk. Men vi vet också att hundar har möjlighet och förmåga att lära sig förstå massor av olika ord. Vi lär dem det genom att ett ord alltid betyder samma sak. För vi kan inte förklara för hundar, så som vi människor kan förklara för varandra att ibland säger jag ”vardagsrum”, ibland ”salong” och ibland ”TV-rum” och det betyder samma sak. Eller att ”stanna”, ”vänta”, ”kvar” betyder att du skall vara där du är men inte gå någonstans. Vi människor kan sätta ihop det i en kontext och i en vidare lingvistisk förståelse men den förmågan saknar hunden. De kopplar ihop ord/ljud med ett beteende, företeelse och/eller en sinnesstämning.

Om jag varje gång säger ”boll” och samtidigt utdelar ett obehag, kommer hunden att snart associera ordet/ljudet till någonting obehagligt. Så om jag vill lära min hund att ordet/ljudet ”hit” skall betyda komma springandes till mig och varje gång hunden springer emot mig glatt säger ”hit” kommer hunden snart att associera ordet/ljudet ”hit” med att glatt springa emot mig.

Däremot om jag också säger ”hit” när hunden springer fram till en annan hund, hoppar upp på grannen eller när den stannar och luktar på en fläck, innan den lärt sig associera ”hit” till att springa till mig kommer ordet/ljudet ”hit” att antingen betyda springa fram till en annan hund, hoppa upp på grannen, stanna och lukta på en fläck eller inte betyda någonting. Ta ordet ”nej” tex.

Vi menar ofta att hunden inte skall göra det den är på väg att göra eller att den skall upphöra med det den gör. Men hunden har ju ingen aning om att det är det som är vår tanke. Hunden kan inte veta detta utan kopplar ihop ordet/ljudet med det den faktiskt gör. Är det samtidigt så att vi inte stoppar hunden från det den gör när vi ”nejar” den, så blir associationen att det den gör heter ”nej”, alltså tvärt om mot vår avsikt.

På samma sätt är det med alla ord/ljud. Att säga ”tyst” till en hund som skäller är detsamma som att lära hunden att skälla heter ”tyst”. Hunden kopplar ihop ordet/ljudet till det beteendet.

Vi kan skapa sinnesstämningar, uppmärksamhet och befästa beteenden genom att prata och låta. Fundera en stund på hur många sätt det finns för att få hundens uppmärksamhet eller att fortsätta göra det den gör eller avbryta det den gör utan ett kommando. Endast fantasin sätter stopp.

Jag kan låta glad och entusiastisk när hunden springer emot mig, går vid min sida, plockar upp bollen osv. På så sätt skapar jag positiva associationer till de olika beteendena. Jag kan visa mitt missnöje genom att ”grymta” när hunden står och gräver i min rabatt och ta bort den därifrån, så att grävandet i rabatten inte associeras med någonting roligt.

När associationen är där, men först då, talar vi om för hunden vad det heter; ”hit”, ”fot”, ”loss” osv.

Lycka till!