Vad vill du att din hund skall kunna? Vad vill du att din hund skall göra och hur skall den bete sig i olika situationer och sammanhang?

Ta dig en stund till att fundera på hur du skulle vilja och önska att det var och jämför det med hur det faktiskt är. Finns det en skillnad mellan vad du vill och hur det är? I så fall är du inte ensam! De flesta av oss önskar att våra hundar skulle göra annorlunda i jämförelse med vad de gör i många situationer. Men anledningen till att de inte gör som vi vill beror många gånger på att de inte vet och förstår vad det är vi vill och önskar och inte pga att de skulle vara olydiga.

Det beror ofta på att vi inte lärt dem hur de skall bete sig i olika sammanhang.

På Hundhjälpen i Uppland kallar vi det för att ”låta hunden lyckas”. Att vi vet vad vi vill och sedan lär vår hund att klara av att göra det. Det är alltså du som avgör vad som är ett lyckat beteende för din hund och sedan ditt ansvar att hjälpa din hund att komma dit. Det innebär att vara förberedd så att hunden får hjälp att göra ”rätt” innan den kommer på att göra någonting annat. Att tala om för hunden att den gjort fel utan att den vet vad den i stället skulle ha gjort är både meningslöst och leder till tjat.

Några exempel:
– Du vill att din hund skall kunna vara lugn i ett rum tillsammans med andra hundar, kunna följa med när du är ute och fikar eller hemma hos vänner. Men din hund har svårt med detta och kan inte koppla av i sådana situationer. Först behöver du alltså lära din hund vad lugn är för ett beteende, hur det går till, vad hunden skall göra och då utan andra hundar. Utan andra hundar eftersom det blir alldeles för svårt i början och din hund kommer inte att lyckas. Först när du lyckats lära din hund detta och den klarar av det i olika miljöer och situationer utan störning (som tex andra hundar) kan du börja träna samma beteende tillsammans med andra hundar.
– Din hund drar i kopplet när ni promenerar ute bland andra hundar och människor. Du vill att din hund i stället skall promenera bredvid dig i ett slakt koppel när ni är ute och går bland hundar och människor. Precis som i exemplet ovan behöver du alltså först lära din hund förstå vad det är du vill och även lyckas med det, att gå bredvid dig i ett slakt koppel. När din hund vet det och klarar det då kan du börja träna detta i svårare miljöer.
– Din hund hoppar upp på vänner som kommer på besök. Men du vill i stället att din hund hälsar utan att hoppa. Du behöver alltså lära din hund det beteendet först; inte hoppa-beteendet.  När den kan det, kan du låta ”främlingarna” kliva in genom dörren och be/visa hunden att göra det som ni tränat och hjälpa den att lyckas.

Det här låter kanske som självklarheter? Ändå utsätter vi våra hundar ofta för situationer de inte klarar av och ”bannar” de sedan för att de gör ”fel” och missar då att de faktiskt inte vet vad det ”rätta” beteendet är, vad det är vi förväntar oss. Man skulle kunna säga att vi lär dem att misslyckas, att göra ”fel” i stället för tvärt om. För hunden blir det här givetvis förvirrande. De kan inte veta vad vi önskar om vi inte varit noga med att lära de det, låta de öva och förstå vad vi menar och förväntar oss av dem. Hundar är fantastiska på att läsa av stämningar men de kan inte läsa våra tankar. Och i takt med att de gör ”fel” upprepade gånger blir det ”felaktiga” och oönskade beteendet befäst och inlärt=förstärkt och hunden kommer att upprepa det igen och igen.

Det är aldrig är för sent att ”göra om och göra rätt”. Devisen att man inte kan lära gamla hundar sitta stämmer inte. Däremot tar det tid, tålamod och konsekvens att lära ut och att lära om.  Börja enkelt. Tänk, i dessa tre exempel, hur kan jag göra så att min hund gör det jag vill? Pröva dig fram. Tänk bort, han/hon borde förstå. Kom ihåg att belöna din hund när den gör det du önskar men se upp så du inte belönar för att den slutar göra fel. Din hund kommer tala om för dig om det du prövar fungerar eller inte – det ser du på resultatet. Gick det inte, pröva något annat med frågan – vad kan jag göra så att min hund förstår och kan lyckas.

Och kom ihåg, det är aldrig hundens fel när du inte hjälpt den tillräckligt att förstå vad vill.