Det låter självklart. Men att vi vet det och att vi därför också ser till att våra hundar får tillgång till och utlopp för att de är hundar, är kanske inte lika självklart?

Det var tusentals år sedan hunden domesticerades och människan och hunden valde att leva sida vid sida. Båda hade ett utbyte och nytta av detta. Men livet nu och då skiljer sig åt på väldigt många sätt. Det sätt vi lever idag ställer väldigt höga krav på våra hundar att inordna sig och anpassa sig till ett liv långt ifrån deras egna naturliga beteenden.

De förväntas klara av att leva med oss i våra samhällen, i vår vardag och i våra hem med inrutade rutiner och lite utlopp för att få vara hund. Våra hundar går på kafé, åker buss, tittar på fotbollsmatcher när barnen spelar, går runt på cykelvägar, skall hålla sig stilla och balanserad när kompisarna kommer på besök, ska promenera bredvid oss utan att dra, äter mat på bestämda tider ur en matskål, lämnas ensamma många timmar, skall sitta, ligga, komma på vår begäran, vistas i stadens brus och buller bland trafik osv. osv. Listan kan göras hur lång som helst över allt som hunden har att anpassa sig till för att passa in i vår livsstil.

Många av de krav vi ställer på våra hundar är också en förutsättning för att de skall kunna leva med oss i vårt moderna samhälle. Hundägaransvaret är strikt i Sverige. Hundarna bryr sig inte om lagar och domesticering till trots så är de hundar och har därför egna och mycket viktiga behov som de behöver få utlopp för. Vi behöver alltså tillgodose att hundarna får utlopp för sina naturliga beteenden. Och svensk djurskyddslagstiftning slår fast att djur ska ges möjlighet att bete sig naturligt.

Våra hundars drifter och instinkter – naturliga beteenden tar inte hänsyn till våra val av liv, rutiner och levnadssätt och de kommer därför fortsätta vara revirhävdande med behov att jaga. Hundar hoppar, skäller, gnyr, springer, jagar, tuggar, biter, sliter, gräver osv. Allt detta är naturliga beteenden och inte ouppfostrat eller olydnad. Men eftersom hundarna skall samexistera med oss i våra miljöer och liv blir det svårt att de får utlopp för detta okontrollerat. Det blir ohållbart med hundar som biter oss eller andra, drar i väg efter grannens katt, hoppar upp på människor som passerar oss på promenaden eller som röjer vilt på kafét i jakt på föda. Vi ställer alltså krav på anpassning men behöver därför även anpassa så att hundarna ges möjlighet att få utlopp för sina behov. Förvägrar vi de detta är risken stor för sk. problembeteenden, så som till exempel stress, sjukdomar, överdriven aktivitetsnivå och nedsatt immunförsvar. Den överdrivna aktivitetsnivån misstolkas inte sälla sedan som olydnad och ouppfostran.

En hund är en hund! Låt oss ge våra älskade familjemedlemmar möjlighet att vara det. Hur kan jag då tillgodose min hunds behov? Jakt! Det är nummer ett. Oj, tänker de flesta. Jag kan väl inte låta min hund jaga fritt i skogen? Nej tvärtom och det är inte heller tillåtet enligt vårt strikta hundägaransvar. Att få utlopp för sin jaktinstinkt innehåller många delar och som vi faktiskt kan tillgodose; få vittring på sin tilltänkta måltid, få spåra det, jaga det, fälla det, döda det, slita det i stycken, rycka päls, tugga, gnaga, äta, svälja, spara valda delar, välja bort sådant som i hundens värld inte går att äta, gräva, gräva ned resterna och vakta bytet från andra djur. Så det finns massor vi kan göra för att tillgodose detta och som inte innebär att dra på vilt i skogen.

Sluta med mat i matskål på bestämda tider. Eller åtminstone halvera gångerna du slentrianmässigt lägger maten i en skål som hunden får äta utan minsta prestation.
– Lägg ett spår med delar av maten och låt slutet vara tex ett ben.
– Använd ben. Gräv ned dom och låt hunden få nosa, gräva och sedan äta.
– Låt hunden få slita köttben i stycken och om den önskar gräva ned eller flytta.
– Blanda med sådant som hunden inte väljer att äta. Då får dom välja. Vad kan jag äta och vad kan jag inte äta? Dagar då du serverar mat i matskål kan du lägga i sådant som du tycker är konstigt eller tror att hunden inte kommer välja; Okokt ägg, grönsaker, några bestick osv.
– Låt hunden kämpa, tänka och lösa problemen. Så håll inne med din önskan att hjälpa till.

Vi kan ge oss själva och vår hund ett gott liv tillsammans och fungera i det samhälle vi lever genom
– Vardagslydnad, där vi hjälper hunden att klara att bete sig på det sätt som krävs i vår vardag.
– Berikning, genom att ge dom utlopp för sina naturliga beteenden.
– Motion, vilket ingår i hundens naturliga behov.

Lycka till!