På den frågan finns många och olika svar. Måste vi träna? Nja. Vi har som hundägare vissa skyldigheter och för att leva upp till de skyldigheterna behöver våra hundar kunna vissa saker. Som bla att komma på inkallning. Det beror på att vi är skyldiga att ha kontroll på vår hund. Den får inte skrämma och jaga på egen hand.

Vi behöver alltså kunna kalla in hunden i alla lägen för att kunna ha den lös. Vi får heller inte skada hunden. Så vi behöver då tex kunna promenera med vår hund utan att den drar och av halsbandet får ett tryck runt halsen, vilket riskerar nack- och halsskador.

Att lära sin hund en pålitlig inkallning och promenad utan stryp runt halsen, kräver en hel del träning.

Sedan finns det ju många andra anledningar till att vi tränar. Vi önskar ge vår hund ett för hunden meningsfullt liv med uppgifter som den får utföra tillsammans med oss. Vi önskar vara ett team med vår hund och kunna samarbeta och glädjas tillsammans. Vi önskar kunna ta med vår hund för att få sällskap när vi själva gör olika saker. Vi önskar kunna ta oss till starten på det vi skall tävla med en taggad, samlad och kontrollerad hund. Vi önskar tävla och ta oss vidare i tävlingskarriären. Ja anledningarna till att vi tränar är många och olika. Men oavsett vad vårt syfte och målbild är, så krävs det träning.

Man talar ofta i hundträning om inlärningsfas och kravfas. Inlärning handlar om att vi behöver lära hunden vad vi önskar, vi behöver få den att förstå, innan vi kan ställa krav på den. Ganska självklart egentligen, att inte kräva något en individ inte kan eller har fått lära sig. Att lära nytt och att lägga ihop en lärdom eller ett beteende med ytterligare en, det tar både tid och träning i anspråk. Att de olika delarna sedan skall fungera i olika miljöer är även det en del av inlärningen.

Att sitt och vänta på sin mat i köket är någonting helt annat än att sitta still när cyklister eller kanske andra hundar rör sig bredvid. Hundar har också svårt att generalisera, så att exempelvis sitta still i en miljö är inte samma sak som i en annan miljö. Det är vi som behöver lära dem detta. Och fungerar det inte är sannolikheten stor att det är just vi som ännu inte lärt hunden detta. Den förstår ännu inte vad det är vi menar. Att tjata ”hål i huvudet” på hunden varken hjälper eller ökar hundens förståelse. Det kan vara bra att komma ihåg när vi för femte gången tjoar vårt sitt utan resultat.

När vi tränat så pass så att hunden kan och förstår vad vi menar då kan vi gå över till det som brukar kallas kravfas. Du kan, jag vet att du kan och nu ställer jag ett krav på dig. Inte att blanda ihop med att kunna sitta still i köket hemma och att utföra samma beteende med mängder av störningar runt omkring.

Olika beteenden blir ”klara” vid olika tidpunkter och i olika miljöer. Se upp så att du inte själv blandar ihop vad som är vad. Och kraven, ja de behöver också belönas ibland för att vidmakthålla kunskapen.

Kunskap är dessutom en färskvara. Inlärning behöver repeteras och det inlärda upprätthållas. Vi behöver fortsätta, upprätta och hålla i gång för att kunskapen skall vara uppdaterad och begriplig för vår hund. Att vi för ett år sedan lärde vår hund att komma på inkallning och att sitta lugn vid bilen när andra hundar och cyklister for förbi kommer sannolikt inte fungera ett år senare om vi inte tränar och upprätthåller.

kurser får du hjälp med inlärning, ihopsättande av beteenden och upprätthållande av dessa!