Några av våra utbildade ekipage

Kontakta oss gärna på info@assistanshund.nu om du är intresserad av en assistanshund!

Läs mer om olika assistanshundar och hur vår verksamhet fungerar.

Kurre och Mikasa

Kurre är certifierad Psykisk hälsahund.

Kurre kommer från vår uppfödning och efter samträning examinerades Mikasa och Kurre hösten 2021.

Elis och Petter

Elis assistanshund för Psykisk hälsa.

Under hösten 2021 examinerades Petter och Elis.

Moo och Mady

Moo är certifierad alarmerande smärthund för migrän.

Moo kommer från vår uppfödning och efter samträning examinerades Moo och Mady hösten 2021.

Fam Claesson och Effie

Effie assistanshund för Psykisk hälsa.

Under hösten 2021 examinerades Effie med sin familj.

Agnes och Elise

Elise är Psykisk hälsahund.

Efter utbildning hos oss och sedan samträning tillsammans med Agnes examinerades dom hösten 2021.

Gunnar och Madeleine

Gunnar är en certifierad Psykisk hälsahund sedan sommaren 2020.

Gunnar är från vår egen uppfödning. Efter utbildning och fram till examination samtränade Madeleine och Gunnar tillsammans.

Mercy och Hanna

Assistanshunden Mercy kommer från vår egen uppfödning.

Mercy certifierades sommaren 2020 som en psykisk hälsahund tillsammans med sin förare Hanna. Mercy utbildades av våran dressör Nina.

Atlas och Gabriel

Atlas är en labradorhane från vår egen uppfödning och certifierad Psykisk hälsahund.

Atlas certifierades våren 2020 som en psykisk hälsahund tillsammans med sin förare Gabriel. Atlas utbildades av vår instruktör Therese.

Stella och Levi

Stella är uppfödd hos Hundhjälpen och är en certifierad alarmerande smärthund.

Stella är Sveriges första smärthund och jobbar med sin förare Levi sedan våren 2020. Stella larmar Levi inför om ett kommande ökat smärtpåslag! Stella utbildades av våran dressör Nadja.

Vixey och Dorina

Assistanshunden Vixey kommer från vår egen uppfödning.

Vixey certifierades hösten 2018 som Psykisk hälsahund tillsammans med sin förare Dorina. Följ dem gärna på instagram!

Billie & Hugo

Billie är en labradortik från vår egen uppfödning och certifierad diabetshund.

Efter godkända lämplighetstester grundutbildades hon av vår instruktör Anna och har därefter samtränats med sin förare Hugo. På Youtube kan du se en film om hur Billie hjälper Hugo.

Linus och Tette

Linus är enLlagotto romagnolo och certifierad Servicehund.

Linus har vuxit upp med Tette. Efter godkända prov och tester har Tette tillsammans med vår instruktör Anna utbildat honom.

servicehund lagotto Hundhjälpen

Sofia och Leo

Leo är en certifierad servicehund.

Leo är från vår egen uppfödning och utbildades hos oss på Hundhjälpen. Han samtränades sedan tillsammans med sin förare Sofia.

Stella och Elin

Stella är uppfödd hos Hundhjälpen och är en alarmerande hund för kortisolbrist.

Stella är faktiskt Sveriges första hund som är utbildad att larma vid lågt kortisolvärde. Stella utbildades hos oss och samtränades sedan tillsammans med sin förare Elin.

kortisolhund alaramerande kortisolbrist assistanshund

Luna och Emmelie

Luna är en certifierad diabeteshund.

Luna utbildades av vår instruktör Johanna till assistanshund innan samträning med hennes förare Emmelie skedde i hemmiljö. Lunas mamma är född hos oss på Hundhjälpen i Uppland.

diabeteshund assistanshund hundhjälpen

Swish och Emma

Swish är en labrador från vår egen uppfödning som arbetar som diabeteshund.

Swish utbildades av vår instruktör Johanna till assistanshund för att sedan köra samträning tillsammans med Emma i hemmiljö.

Swish diabeteshund labrador Hundhjälpen

Winnie och Etta

Winnie är en alarmerande assistanshund med inriktning epilepsi.

Winnie utbildades hos oss på Hundhjälpen och samtränades sedan tillsammans med familjen.

epilepsihund winnie hundhjälpen

Nellie och Jörgen

Nellie är en servicehund från vår egen uppfödning.

Nellie utbildades hos oss på Hundhjälpen som assistanshund och samtränades sedan tillsammans med Jörgen i hemmiljö.

Nellie servicehund Hundhjälpen

Clifford och Katrina

Clifford är en certifierad servicehund vars mamma är uppfödd hos oss.

Clifford utbildades till assistanshund hos oss på Hundhjälpen och samtränade sedan med sin förare Katrina.

servicehund Hundhjälpen assistanshund

Maja

Maja är en labradortik och certifierad servicehund och alarmerande hund med inriktning epilepsi.

Efter godkända lämplighetstester utbildades hon av vår instruktör Johanna och har därefter samtränats med sin nya familj.

epilepsihund assistanshund hundhjälpen

Alwa

Alwa är en labradortik från vår egen uppfödning.

Efter godkända tester utbildades Alwa till grundtränad sällskapshund.

grundtränad sällskapshund

Emli och Carro

Emli är en schäfer som är en certifierad servicehund.

Carro och Emli handleddes av Hundhjälpens Johanna under deras träning mot att bli ett assistanshundekipage. Emli var också själv hos Johanna under två veckor på egen intensivträning innan examen.

Minova och Janina

Minova är en dvärgschnauzer som är certifierad servicehund.

Janina och Minova handleddes av Hundhjälpens tränare Anna fram till deras certifiering som assistanshundsekipage.

servicehund dvärgschnauzer Hundhjälpen

Dylan

Dylan är en labardorhane från vår egen uppfödning.

Han köptes som ”ämne” vilket betyder att han hade med godkänt resultat passerat de fysiska och mentala tester som krävs för en Assistanshund, av en ledarhundsskola i Schweiz. Idag arbetar han som utbildad ledarhund.

Kontakta oss gärna på info@assistanshund.nu om du är intresserad av en assistanshund!

Läs mer om olika assistanshundar och hur vår verksamhet fungerar.