Utbildning av dressörer och instruktörer

HUNDHJÄLPEN I UPPLAND SÖKER DRESSÖRER OCH ASSISTANSHUNDSINTRUKTÖRER

Välkommen till Hundhjälpen i Upplands utbildning till dressör och Hundhjälpen i Upplands utbildning till assistanshundsinstruktör.

Om oss

Förutom en stor hundskola och ett hunddagis för ”vanliga” hundägare bedriver Hundhjälpen i Uppland en omfattande assistanshundsverksamhet som består av fler olika delar;
-egen uppfödning av Labradorer med ett avelsprogram som främjar att mentalt få fram individer som passar till assistanshundar.
-en fodervärdsverksamhet med fodervärdar som tar hand om alla hundar från 8 veckors ålder och fram till dess hundarna skall påbörja sin utbildning.
-en kundverksamhet som hanterar vår process från första möte till dess att hund/kund blir ett certifierat assistanshundsekipage samt en utbildningsverksamhet bestående av våra hundar, dressörer och instruktörer.

Om Asssistanshunden

En assistanshund är en hund och ett hjälpmedel som lever och ägs av en person med en funktionsnedsättning. Funktionsnedsättningen kan vara fysisk, psykisk eller en kombination av både och. Enligt Regeringen skall en assistanshund vara ett hjälpmedel för att öka personen med funktionsnedsättning möjlighet till ökad deltagande i samhället.

SISTA ANMÄLNINGSDAG ONSDAG 30/9

Information om utbildningen

För att kunna arbeta med våra hundar behöver du vara utbildad dressör eller utbildad assistanshundsinstruktör. Vi är behov av både dressörer och assistanshundsinstruktörer och erbjuder därför två typer av utbildningar; hunddressör och assistanshundsinstruktör.

Utbildningarna består av fysiska träffar, självstudier, litteraturstudier och utbildning av 2–3 blivande assistanshundar. Utbildningarna löper under 12–18 månader där de första sex månaderna innehåller fysiska träffar ungefär en gång i månaden. Därefter utbildar du hundar under handledning. För att tillgodogöra sig utbildningarna och kunna bli godkänd krävs redovisningar och inlämningsuppgifter enligt tidsangivelser samt träning av hund utifrån upprättat måldokument. Du kan förvänta dig mycket stöd under utbildningen men behöver kunna prestera utifrån uppsatta tidsplaner.

En dressör dresserar hund till att utföra specifika uppgifter/beteenden. En assistanshund är en civil tjänstehund som utbildas till någon av de godkända assistanshundstyperna; Alarmerande assistanshund, Servicehund, Psykisk hälsahund, Assistanshund för synnedsättning och Signalhund. Förutom obligatoriska färdigheter utbildas varje hund utifrån sin blivande persons speciella behov.

En assistanshundsinstruktör arbetar, utöver att dressera hunden, nära den person som hunden utbildas till. Assistanshundsinstruktörens arbetsuppgifter innebär även att samträna hund och person efter avslutad utbildning.

Det första utbildningstillfället äger rum i våra lokaler på Hundhjälpen i Uppland onsdag 18–20 november 2020. Andra tillfället äger rum 16–18 december. Träffarna under 2021 meddelas vid kursstart.

Förkunskaper
Dressör: Dokumenterad erfarenhet av att träna hund för prov/tävling och/eller jakt/tjänst. B-körkort.
Assistanshundsinstruktör: Som dressör, samt hundinstruktör eller motsvarande och 180 hp inom relevant ämne (t ex psykologi, sociologi, rehabilitering, omvårdnad etc).

Vi ställer höga krav på din personliga lämplighet och vill att du som söker är flexibel, ödmjuk, öppen för att lära dig nya saker, handlingskraftig och vill fördjupa dina kunskaper om hund och hundträning.
Du behöver kunna närvara på kurstillfällen på dagtid, vardag och helgdag. Du behöver kunna ta emot de hundar du utbildar i ditt hem. Du behöver också ha ett genuint intresse för hund.
Personlig lämplighet bedöms vid intervju.

Kostnad
Dressör: 35 000 kr/inkl. moms
Assistanshundsinstruktör: 40 000 kr/inkl. moms

Du bekostar själv dina resor, litteratur, kost och ev. logi.

Är du intresserad? Skicka oss ett mejl till info@assistanshund.nu med din CV och personligt brev. Kom ihåg att ange om din intresseanmälan gäller för dressör eller assistanshundsinstruktör. Observera sista anmälningsdag onsdag 30/9.

assistanshundar