Corona Dogs (English)

Hundhjälpen i Uppland

Arbetsområden

Sex hundar utbildas initialt och kommer från juli vara redo att börja arbeta.
Utifrån efterfrågan finns en beredskap att snabbt kunna utbilda fler hundar och tränare.

Coronahundar kan användas i spårandet av individer som bär på smitta i många olika sammanhang, främst på stora publika platser, såsom transportnav typ flygplatser, tågstationer, bussterminaler, tunnelbana, och liknande. I anslutning till sjukhus, vårdinrättningar och äldreboenden. Men även arbetsplatser.

Syftet med att detektera smittbärare kan vara flera – sätta inresande i karantän, undvika smittbärare på känsliga platser, skydda individer och grupper med hälsorisker, mm. Med enkla medel kan man skydda riskgrupper, tex på vårdcentraler, akutmottagningar, äldreboenden, större arbetsplatser, mm.

Ett besök på teatern skulle tex snart vara möjlig genom Coronahunden. I foajén får besökarna en servett som de stryker i pannan och på nacken och stoppar det i ett plaströr. Provet tas till angränsande rum där Coronahunden står redo i en s k diskrimineringsbana för att avgöra om provet är negativt eller positivt för coronasmitta. Inom ett par minuter visar det vilka besökare, de negativa, som kan gå vidare och avnjuta en teaterföreställning.

Hundhjälpen i Uppland urvalsbana