Corona Dogs (English)

Hundhjälpen i Uppland

Forskning och samarbete

Forskning och samarbete

Hundhjälpen i Uppland har tillsammans med Uppsala universitet, Region Uppsala och Stock Hundutveckling inlett ett samarbete för ett forskningsprojekt med syftet att undersöka hundars prestanda och förmågan vid diagnostik av covid-19.

Studien som nu genomförs består av tre delar; insamling av prover, träning av hundar och slutligen validering och utvärdering av hundarna.
Utvärderingen planeras äga rum i slutet av juni.

Insamling av prover

På provtagningsplatser för PCR-test i Uppsala tillfrågas om deltagande i studien genom att ta ett extra prov, ett servettprov, som stryks i panna och nacke och sedan läggs i ett rör.

Hundträning

Hundarna arbetar med dessa doftprover i specialbyggda urvalsbanor. Deltagande hundar har genomgått lämplighetstest speciellt för uppgiften. Träningen pågår i ca tre månader och består av doftdiskriminering. Enligt studier föreligger minimal risk för hundar att smittas och inte i något fall har hunden utvecklat symptom.

Utvärdering

När hundträningen är klar skall prestandan och förmågan valideras och utvärderas av forskarna på Uppsala universitet. Detta kommer att göras genom blindtester där varken förare eller hunden känner till provsvaret.

Hunden har ett mycket utvecklat luktsinne och tidigare forskning har visat lovande resultat för hundar som tränats för olika diagnostiska uppdrag, till exempel för att identifiera specifika bakteriella infektioner, cancer och lågt/högt blodsocker.

“Att låta hundar göra en första screening kan bli en effektiv och snabb metod där man exempelvis sparar mycket tid och resurser på att inte PCR-testa alla, utan endast de personer vars doftprov hunden markerat”, menar Mats Martinell, medicinskt ledningsansvarig på provtagningsenheten i Region Uppsala.

Region Uppsala logo

Ansvarig forskningsledare för studien vid Uppsala universitet är Tove Fall, professor i molekylär epidemiologi.
Uppsala universitet 2021-03-03
Information från Uppsala Universitet

Forskargrupper världen över undersöker nu om hundar kan tränas till att markera doftprover som kommer från personer med covid-19 och flera av dessa studier visar på positiva resultat. Det finns ett antal Coronahundar i världen. Finska forskare har tagit fram hundar som detekterar smitta från doftprover. De används nu på flygplatser i Finland.

Coronahundar har även utbildats i Tyskland, Australien, Frankrike och USA. I mars höll WHO en internationell konferens på ämnet Coronahund, The Use of Trained Dogs for Screening COVID-19 Cases.

V. Grandjean, D. et al. Detection dogs as a help in the detection of COVID-19 Can the dog alert on COVID-19 positive persons by sniffing axillary sweat samples ? Proof-of-concept study. BioRxiv. 5 June 2020
V. Jendrny, P. et al. Scent dog identification of samples from COVID-19 patients – a pilot study. BMC Infectious Diseases (2020) 20:536