Corona Dogs (English)

Hundhjälpen i Uppland

Coronahund i media

Coronahund i media

Nyheten om att det nu skall utbildas Coronahundar i Sverige har rönt ett stort intresse hos media. Här är några av de tidningsartiklar, radioinslag och TV där nyheten har rapporterats om. Sidan uppdateras med nya medieinslag allt eftersom.