Med anledning av gällande situation kring SARS-CoV-2 och CoVID-19

 

Vi förhåller oss till situationen utifrån Folkhälsomyndighetens riktlinjer (https://www.folkhalsomyndigheten.se) .

Vi har infört nya rutiner med anledning av SARS-CoV-2 viruset. I korthet innebär det att:

  • kurser och träningar kommer i de allra flesta fall att hållas utomhus. Hålls de inomhus ges särskilda instruktioner från instruktören om avstånd mellan varandra etc.
  • deltagare ombeds hålla flera meters avstånd till varandra (vilket också hundarna är hjälpta av för att bättre kunna fokusera)
  • instruktören kommer att hålla avstånd till varje ekipage och kommer endast nära helt kort.
  • hundar till dagis hämtas och lämnas i en sluss.
  • våra avbokningsregler gäller som vanligt

Vår verksamhet kommer att hållas öppen som vanligt till annan information ges.

 

Väl mött!

 

Hundhjälpen i Uppland med personal