Drop-in promenader

Alla är välkomna, både medlemmar och icke medlemmar!

Öppna promenader finns både som regelbundet återkommande aktiviteter och som aktiviteter vid enstaka tillfällen. Ingen föranmälan krävs för våra promenader utan det är drop-in.

Aktiviteterna betalas med Swish, kontant eller med Klippkort, som finns att köpa hos oss.

Priser för klippkort
10´klippkort – 200 kr
20´klippkort – 350 kr,
30´klippkort – 500 kr.

Instruktörsledd HUNDSLINGA

Varje onsdag 18.00-19.00
Samling Tullhusets parkering i Uppsala

På Hundslingan, som leds av instruktör, promenerar vi runt i Uppsala och använder oss av stadsmiljön och tränar på en mängd olika vardagsmoment; stadga, kontakt, samarbete, störning, impulskontroll – sitta, ligga, bli passerad av främmande hund och så vidare.
Alla är välkomna oavsett nivå.

Pris: 70 kr per tillfälle och ekipage eller 3 klipp med klippkort

Minimiålder: 6 månader
Samling Tullhusets parkering i Uppsala

hundslinga drop-in promenad

Instruktörsledd SOCIAL PROMENAD

Varje lördag 10.00-11.00

Social promenad är ett sätt för våra hundar att öva sig i att promenera bredvid andra hundar och människor. Hundarna hälsar inte, ”nosar inte av varandra” och leker inte med varandra. De övar sig alltså i att kunna gå utan att göra allt detta. Det är en trevlig form att lära sig något väldigt användbart – nämligen att inte ”behöva” göra något med varje hund man möter.

Pris: 50 kr per ekipage eller 2 klipp med klippkort

Minimiålder: 6 månader
Samling parkeringen

Efter promenaden är kaféet öppet. Hundar är varmt välkomna men kopplade och inte lekandes med varandra.
Vill man släppa sina hundar i rastgårdarna efter promenaden går det bra och sker på varje hundägares ansvar.

social hundpromenad