Öppna Promenader

Alla är välkomna, medlemmar och icke medlemmar!

Öppna promenader finns både som regelbundet återkommande aktiviteter och som aktiviteter vid enstaka tillfällen.

OBS! På grund av det rådande läget behöver alla öppna promenader bokas i förväg, då platsantalet är begränsat till 7 ekipage. Det är även en person per hund som gäller . Detta gäller fom 22/11 och terminen ut. Betalning görs när du bokar. Notera det ordernummer du får när du bokat/betalat, då du uppger det numret till instruktören.

Aktiviteterna betalas med Swish, kontant eller med Klippkort, som finns att köpa hos oss.

Priser för klippkort
10´klippkort – 200 kr
20´klippkort – 350 kr,
30´klippkort – 500 kr.

Instruktörsledd HUNDSLINGA

Varje onsdag 18.00-19.00
Samling Tullhusets parkering i Uppsala

På Hundslingan, som leds av instruktör, promenerar vi runt i Uppsala och använder oss av stadsmiljön och tränar på en mängd olika vardagsmoment; stadga, kontakt, samarbete, störning, impulskontroll – sitta, ligga, bli passerad av främmande hund och så vidare.
Alla är välkomna oavsett nivå.

Pris: 70 kr per tillfälle och ekipage eller 3 klipp med klippkort

Minimiålder: 6 månader
Samling Tullhusets parkering i Uppsala

hundslinga drop-in promenad

Instruktörsledd SOCIAL PROMENAD

Varje lördag 10.00-11.00

Social promenad är ett sätt för våra hundar att öva sig i att promenera bredvid andra hundar och människor. Hundarna hälsar inte, ”nosar inte av varandra” och leker inte med varandra. De övar sig alltså i att kunna gå utan att göra allt detta. Det är en trevlig form att lära sig något väldigt användbart – nämligen att inte ”behöva” göra något med varje hund man möter.

Pris: 50 kr per ekipage eller 2 klipp med klippkort

Minimiålder: 6 månader
Samling parkeringen

Efter promenaden är kaféet öppet. Hundar är varmt välkomna men kopplade och inte lekandes med varandra.
Vill man släppa sina hundar i rastgårdarna efter promenaden går det bra och sker på varje hundägares ansvar.

social hundpromenad