Corona Dogs (English)

Hundhjälpen i Uppland

För investerare

Vår vision är att erbjuda en tjänst för att snabbt, tillförlitligt och utan obehag kunna utesluta personer smittade av COVID-19 för att därmed bidra till minskad smittspridning. Tjänsten utföres med hjälp av specialutbildade Corona-hundar .

Hundhjälpen i Uppland AB söker just nu investerare för att kunna täcka start-up-kostnader. Dessa kostnader innefattar, framför allt,  utbildning av Coronahundarna.

Vi startar med att träna fyra hundar för virusdetektering, där den huvudsakliga kostnaden är lönekostnaden för träningspersonal. Kostnaden för inköp av hundar, samt diverse löpande kostnader för, till exempel, foder, veterinärkostnader, med mera, står också för en väsentlig del av totalkostnaden. En detaljerad investeringsplan kan redovisas på begäran.

Hundhjälpens ägare söker finansiärer för att kunna starta verksamheten.
Finansieringen kan erhållas från flera intressenter.
Olika investeringsförslag kan diskuteras.

coronahund Jippie, fotograf Magnus Neideman

Det unika med tjänsten som erbjuds är att man snabbt kan ta reda på vilka personer som inte bär på COVID-19 smitta och som inte behöver vidare testning eller vård. Det görs på ett icke-invasivt sätt (invasivt = undersökning där man tränger in i kroppen med något instrument genom ett kroppshål eller genom kirurgiskt ingrepp) vilket är önskvärt då dagens provtagning med hals/nasofarynx prov är obehagligt för personerna som testas.

Fördelarna med coronahund är många. Exempelvis mindre kostsam än dagens laboratorietester, testning utan obehag för person och ett snabbt svar som möjliggör en viktig hjälp i minskandet av smittspridningen.

Tjänsten kommer behövas lång tid framöver. Vi ser idag en tredje våg av COVID-19 smitta samtidigt som vaccineringen går långsammare än beräknat. Nya varianter av SARS-CoV-2 dyker upp. Idag vet vi inte 1) hur länge vaccineringen håller skydd mot viruset 2) är vaccinet verksamt mot nya varianter som dyker upp. Med stor sannolikhet kommer vi få leva med detta ett tag till.

varldsklass uppsala logo

Studien har delfinansierats med bidrag från Världsklass Uppsala

För mer information

Våra Coronateam finns tillgängliga för uppdrag i hela Sverige !

e-post: johanna@hundhjalpen.nu

tel: 018-120075