Frågor och svar

Här nedan kan du se vanligen förekommande frågor hos oss.

Min hund lyssnar bara när jag har godis med mig

– Mat är en sk. primär förstärkare och därför den resurs som hunden, som många andra djur visar störst motivation att arbeta för. För att få sk. pålitliga beteenden bör man ha en så hög förstärkningsfrekvens som möjligt under själva inlärningen. När hunden kan beteendet minskar frekvensen på förstärkning och tillslut övergår man till vad som inom inlärningen kallas intermittent förstärkning. Det betyder att man förstärker beteendet helt slumpmässigt.


Om jag inte ska korrigera/bestraffa min hund när den gör fel, hur ska den då veta att den gör fel?

– Det finns inte någon poäng med att försöka lära hundar att INTE utföra ett beteende. Inlärning handlar om VAD vi önskar att vår hund ska göra. När hundar utför ett oönskat beteende handlar det oftast om att hunden inte vet VAD den ska göra eller att det i den givna situationen är för svårt för hunden att utföra just det beteendet. Om vi i en sådan situation korrigerar/straffar hunden är risken stor att vi skapar förvirring och/eller osäkerhet hos hunden, vilket i sin tur inte lär hunden vad det var den gjorde som var fel eller vad den skulle ha gjort i stället.
Vi misstar oss ofta att tro att bestraffningen lett till inlärning, om det oönskade beteendet upphör just i stunden. Det gör det kanske pga att hunden blir skrämd av oss eller att det gör ont på hunden, vilket har föga att göra med att den förstod varför det gjorde ont. Vid nästa tillfälle kommer hunden att utföra samma oönskade beteende igen.


Hundar säger ifrån mot varandra, så är det inte helt naturligt att jag säger till min hund på skarpen när den gör något jag inte vill?

– Hundar och människor är olika arter. Hundar uppfattar inte oss som artfränder. Vår kommunikation och språk skiljer sig på många sätt. Det fungerar tex inte att till hunden säga “Eftersom det är fredag idag så är det ok att du ligger i soffan och käkar ben men inte på veckans andra dagar”. Skulle vi sedan om hunden på en tisdag kryper upp i soffan slita ned den i nackskinnet (så där som hundarna ibland gör med varandra) skulle den inte förstå eller lära sig någonting från det.


Jag skulle kunna vifta med en fläskkotlett framför ansiktet på min hund men den väljer ändå att fokusera på rådjuret/hunden över det jag erbjuder. Så belöningsbaserad träning fungerar inte för oss.

– Att vifta med gosaker har väldigt lite med belöningsbaserad träning att göra. Att vifta med något som sedan inte leder till att hunden får det man viftar med är snarast att betrakta som en muta. Och mutor, vet man från forskningen, leder sällan till beteendeförändringar. Om min hund inte kan fokusera på mig eller någon annan uppgift i närvaro av andra hundar eller rådjur innebär det att just den uppgiften är för svår. Jag behöver börja enklare genom att först lära min hund vad det är jag önskar att den ska göra utan att en hund eller ett rådjur är närvarande.


Måste jag alltid ha godis med mig?

– Om jag vill lära min hund ett nytt beteenden och/eller bekräfta att den väljer rätt i en situation där det finns flera val och/eller valet kan vara svårt för hunden, behöver jag göra det med någonting som för hunden innebär belöning/förstärkning. Mat är en sk. primär förstärkare, vilket gör att den är så mycket mer kraftfull jämfört med ett “bra”, “duktig” etc.


Hunden blir ju tjock om jag ska gå och trycka i den godisar hela tiden.

– Att gå och trycka i hunden godis hela tiden gör varken till eller från, förutom att den kanske då går upp i vikt. Däremot lär sig hundar mest effektiv, snabbast och motståndskraftigt, genom att man låter dem göra just det man önskar (gå vid sidan tex) så många gånger som möjlig och “betalar” dem med någonting hunden gärna vill ha. Hundträning som utgår från att skapa rätt förutsättning för hunden att utföra det beteende man önskar och sedan belöna det leder sällan till viktuppgång, då hundar precis som vi människor gör av med energi när vi behöver tänka och jobba för att nå resultat. Skulle man ändå vara orolig för viktuppgång kan man dra ned på hundens matportioner och även använda fodret vid träningen.


När kan/ska jag använda övningarna som vi gör på kursen?

– Alla övningar vi gör på våra vardagslydnadskurser syftar till att användas i vardagen.


Vad menas med evidensbaserad träning?

– Med evidensbaserad menas kunskap som är underbyggd av befintlig forskning och medveten och systematisk användning av flera kunskapskällor och beprövad erfarenhet.


Varför måste jag belöna med lek eller godis? Min hund tycker det är trevligt när jag klappar om den eller säger att den är duktig. Det borde väl räcka?

– Om något “räcker” eller inte visar hunden. Många hundar tycker om när vi smeker, klappar dem och pratar vänligt. Hundar är egoistiska opportunister vilket gör att de gör det som lönar sig och vid inlärning behöver de vara motiverade för att välja det vi önskar, som att gå vid vår sida när vi möter en annan hund, komma när vi kallar, ligga kvar när barnen rusar runt på gräsmatta osv. Om motivationen att springa med de lekande barnen är högre än att ligga kvar är sannolikheten hög att de kommer att göra just det. Om hunden väljer att hoppa upp och leka med barnen har det för hunden lönat sig att göra just det. Så om det “räcker” att klappa om den och säga att den är duktig så länge den ligger kvar, visar sig genom om hunden kommer att vara kvar eller inte.


Min hund drar i kopplet. När den gör det stannar jag och väntar tills den kommer tillbaka och belönar då. Varför fortsätter den att dra?

– Det senast utförda beteendet är det som blir förstärkt genom den belöning som hunden uppnår. Om hunden uppnår en belöning genom att komma tillbaka kommer det löna sig att komma tillbaka. Och för att komma tillbaka behöver hunden gå iväg, dra.


Hur mycket måste jag träna?

– Hur mycket man behöver träna beror helt och hållet på vad man önskar uppnå. Att träna rätt och vara konsekvent hjälper hunden allra bäst att förstå vad det är man önskar. Träningen förändras också över tid och i takt med att man försvårar för hunden.


Jag vill bara belöna med foderkulor. Det fungerar bra hemma.

– För att uppnå resultat i sin träning behöver hunden vara motiverad och fokuserad på uppgiften. Det finns mycket som tar hundens uppmärksamhet i annorlunda miljöer med ex andra hundar, människor och ljud. Dessa störningar kan innebära att hunden inte motiveras av samma mat som den motiveras av i en miljö utan störning, vilket hemmet ofta är.


Varför får jag inte ha flexikoppel på min hund på kurs?

– På kurs vill vi etablera en kunskap om hur vi skapar en relation, kontakt och samarbete mellan oss själva och vår hund. Det innebär bla att hunden har fokus på oss och är motiverade att arbeta för det vi har att erbjuda. Innan vi har nått dit försvårar ett flexikoppel då hunden gång på gång ges möjlighet att lämna oss och även på långt avstånd. När vi har etablerat en relation där hunden har fokus på oss, spelar det mindre roll om vi har koppel, flexikoppel eller inget koppel alls.


Varför ska jag ha sele på min hund på kurs?

– Innan jag har lärt mig själv och lärt min hund att promenera i koppel utan att dra är det risk för att det blir drag och ryck/tryck runt hundens hals. Halsen är väldigt känslig. Ryck och eller tryck kan påverka både andningsorgan och sköldkörteln negativt. När risken inte längre föreligger kan hunden bära halsband.


Jag har en brukshund. Mjuka metoder fungerar inte på såna raser. Jag måste säga ifrån ordentligt för att hunden ska fatta.

– Om med mjuka metoder menas att förstärka de beteenden man önskar med någonting som hunden är motiverad av att arbeta för, så är det det mest effektiva sätt att lära såväl brukshundar som andra raser. Genom att säga ifrån får man ibland stopp på ett oönskat beteende men upprepas det har man inte lyckats lära hunden att utföra ett alternativt beteende.


Varför ska hundarna inte hälsa på varandra?

– Det är svårt nog på kurs, med andra hundar, människor och ny miljö att fokusera på sin husse/matte och klara av att strunta i allt runt omkring. Om hundarna när de är på kurs även ges möjlighet att hälsa på varandra blir utmaningen ännu svårare.
I vardagen väljer man själv. Om hunden brukar hälsa på hundar den möter kommer den ha en förväntan på att göra just detta, vilket betyder att den kommer ha mycket svårare att bli vid sin husse/mattes sida. Hundar lär av erfarenhet och konsekvens.


Min hund lyssnar inte när det andra människor runt omkring.

– Det kan finnas flera anledningar till att det är svårt att få kontakt med sin hund när det för hunden händer annat runt omkring. Generellt kan man säga att situationen är för svår för hunden. Man behöver alltså först göra det enklare för hunden och sedan successivt öka svårighetsgraden. Hundar låter inte bli att göra det vi önskar för att de tycker om eller medvetet väljer att vara “olydiga”. Där skiljer de sig från människan.


Förr använde vi aldrig mjuka metoder och det funkade då. Varför skulle det inte funka nu också?

– Det är fullt möjligt att lära hundar utföra de beteenden vi önskar för att undvika obehag. Däremot har forskning och beprövad erfarenhet under de senaste 40 åren visat att beteenden blir mer motståndskraftiga, alltså bestående i olika miljöer och situationer om de är inlärda genom att man låter hunden lyckas och förstärker det med något som hunden är motiverad att arbeta för. Därtill behöver vi ta ansvar för ett etiskt förhållningssätt enligt gällande djurskyddslag som slår fast att det är vårt ansvar att hunden mår bra.


Ska man alltid ge hunden mycket godis när den gör rätt?

– Nej. När hunden kan ett beteende drar man ned på frekvensen av förstärkning. Vid inlärning ska hunden förstärkas, alltså bli belönad så många gånger som möjligt på kortast möjliga tid. Detta för att hunden snabbt ska förstå vilket beteende som lönar sig men också för att den inte ska “hinna” utföra ett annat beteende. När hunden kan beteendet, dvs utför beteenden rätt 8/10 är det dags att dra ned på frekvensen av förstärkning. Detta kallas intermittent förstärkningsfrekvens och innebär sporadiskt återkommande. Förstärkningen innebär då att hunden fortsätter med beteendet med förhoppningen att belöningen just denna gång ska komma.


När ska man ge ett kommando till sin hund?

– Det enkla svaret är när hunden kan beteendet. När hunden hör ett ord (kommando) och samtidigt utför ett beteende så kopplar hunden ihop det den hör med det den gör. Tex om vi ropar HIT och hunden stannar kvar, springer till en annan hund, hoppar upp på en sten etc så associerar hunden HIT med dessa beteenden istället för att springa till den som ropat HIT. Om vi istället lär hunden tex att promenera vid vår sida och när hunden kan det, alltså blir vid vår sida tills utan att på egen hand avvika, då kan vi när hunden utför just det beteendet säga det ord/kommando vi önskar för just det beteendet.


Hur lär sig hundar?

– Hundar lär av sina erfarenheter och konsekvenserna av de beteenden de utför.


Får man inte säga nej till sin hund?

– Jo visst. Frågan man först bör ställa sig är vad man önskar uppnå med sitt NEJ. Om NEJ ska betyda att man önskar att hunden ska sluta göra det den gör så är det nödvändigt att lära hunden det. Om hunden tex drar i kopplet och man säger NEJ samtidigt som hunden fortsätter dra kommer NEJ betyda olika saker för oss och för hunden. För att hunden ska förstå att NEJ betyder att den ska sluta göra något behöver man se till att just det beteendet upphör.


Hur hjälper man en rädd hund?

– Osäkerhet och rädsla är en känsla och har inte någonting med olydnad att göra. För att bli mindre osäker och/eller rädd behöver hunden hjälp till bättre självförtroende. Att hjälpa en rädd hund gör man bäst genom undvika allt som gör hunden rädd samtidigt som hunden får erfarenheter som inte innefattar att hamna i rädsla. Det kan tex vara att få klättra på stammar, stenar och stubbar i skogen (kroppskontroll), få titta på det hunden är rädd för på ett sådant avstånd så att den inte känner rädsla (skaffa sig positiva erfarenheter), hjälpa sin hund så att den känner absolut trygghet och tillit till sina familjemedlemmar (minskar oro och rädsla) osv.


Vad är skillnaden på arv och miljö?

– Arvet bär hunden med sig från födseln. Det är genetiskt och går därför inte att förändra. Miljö är hundens förvärvade erfarenheter och därför möjliga att påverka.


Vad är bestraffning?

– Bestraffning är något som skapar obehag hos hunden.


Vad är lagom motion för en valp?

– Valpar behöver inte motioneras i ordets bemärkelse. Låt valpen röra sig fritt i skog och mark. Däremot bör man vänta med sk. fysträning. Alltså extrem konditionsträning då det kan belasta lederna negativt.


Min hund skäller, morrar och backar när någon försöker klappa den. Varför gör den det?

– Att vara rädd är en känsla och ska aldrig förväxlas med det vi brukar kalla för lydnad. Är man som hund rädd behöver man bättre självförtroende för att känna sig mindre rädd.


Om jag ger min hund godis när den morrar/skäller blir den inte belönad för det beteendet?

– Det kallas motbetingning och är en metod som går ut på att förändra hundens känsla/or. Det används för att vända hundens stress mot lugn genom förändrad association. Om morrandet/skällandet är symptom på känslan rädd/osäker minskar beteendet i takt med att hunden känner sig mindre rädd/osäker.


Vad är skillnaden på att avleda och att motbetinga?

– Genom motbetingning tränar man aktivt på “problemet”. Hunden är medveten om tex. den mötande hunden som den reagerar på. Genom att motbetinga, att ge hunden en gobit när den får syn på den mötande hunden kommer hunden över tid att förknippa mötande hundar med att det smakar gott, någonting positivt. Avledning tränar inte hunden att ändra sitt beteende och känsla men tas ur situationen genom att tex. äta på något.


Varför pratas det ofta om att hunden ska få träning för både “knopp och kropp”?

– Hundar är problemlösare. Erbjuder vi hunden möjlighet att lösa problem/utmaningar istället för att lösa det åt dem, så utvecklar de sin förmåga ytterligare. Det leder i sin tur till ökat självförtroende hos hunden. Kroppskontroll; balans, styrka, smidighet osv leder även det till ökat självförtroende. Självförtroende och säkerhet ökar hundens djurvälfärd.

Du kan även ställa frågor till oss här.