Corona Dogs (English)

Hundhjälpen i Uppland

Uppgifter/krav för coronahund

Uppgifter/krav för coronahund

En coronahund behöver ha många olika egenskaper och dess uppgift är att upptäcka personer med och utan “Covid 19” smitta.

En Coronahund behöver ha vissa utpräglade egenskaper för att vara lämplig och därmed passa för uppgiften. Det innebär utpräglad jaktlust, stort föremålsintresse, miljöstyrka, samarbetsvilja, bra självständighet och uthållighet. Det är dessa egenskaper och inte ras som är avgörande.

Hundarnas lämplighet prövas i speciella lämplighetstest där de behöver få godkänt resultat för att sedan utbildas och tränas i uppgiften.

Utbildningen är en specialsöksutbildning där hundarna tränas på att urskilja/hitta och markera doftprover med smitta från doftprover utan smitta, då dessa dofter skiljer sig åt.

Rent tekniskt sker träningen i en s.k. urvalsbana där doftproverna är placerade i behållare och hunden passerar de olika doftproverna och med sin nos går igenom varje prov och detekterar det prov som innehåller smitta.

Hundhjälpen i Uppland urvalsbana

Utbildningen tar ca. 2–3 månader med träning flera gånger i veckan och med erforderlig vila däremellan. Utifrån studier som gjorts är risken minimal att hundarna skall smittas av Corona och de fall där smitta kunna konstaterats har ingen hund utvecklat symptom.