Med anledning av coronaviruset SARS-CoV-2

NY INFORMATION ANGÅENDE CORONA
20-11-22

Mot bakgrund av det rådande läget vill vi göra alla uppmärksammade på att,

 • De öppna träningarna behöver bokas i förväg och maxantalet är 7 ekipage. Länkar till respektive bokning ligger på hemsidans startsida, där vi skriver om öppna träningar. Betalning sker när du bokar plats.
 • Medlemsträningen behöver bokas i förväg. Länken ligger på hemsidans startsida, där vi skriver om medlemskap.
 • På alla kurser och träningar är det en person per hund som gäller.
 • Du behöver ta med egen handduk och vattenskål till din hund.
 • Håll avstånd till andra deltagare och instruktören hela tiden.
 • Tvätta händerna före och efter kursen/träningen.
 • Lyssna noga på din instruktör som ger dig instruktioner om var och när ni skall göra förflyttningar samt kursstart och kursavslut.
 • Vid teorigenomgångar hänvisas du en plats av instruktören.
 • Varje ekipage går in för sig och tar sin plats innan nästa ekipage går in.
 • Handsprit står utställt i våra lokaler.
 • Vi städar och spritar våra lokaler extra mycket och ofta.
 • Våra ytor utomhus och inomhus är så stora att vi alltid kan hålla flera meters avstånd.
 • Vi behöver alla hjälpas åt

För att kunna fortsätta hålla öppet och kunna bedriva verksamhet behöver vi vara noga. För att klara denna tid, fortsätt stötta oss på alla tänkbara sätt, så att vi finns kvar, när allt det här är över.