Spår-, Sök-, Bruks- och Apporteringskurser

Hos Hundhjälpen i Uppland, Uppsala, erbjuder vi spårkuser, sökkurser, brukskurser och apporteringskurser.

Spår handlar om att hunden skall följa ett markbundet spår av en människa. Med Sök menas att hunden skall hitta och markera människor som ligger mer eller mindre dolda i terrängen. Bruks är ett gemensamt namn för fem olika provgrenar. Ursprungligen användes Bruksgrenarna som samhällsnytta för militär och polis, så kallade tjänstehundar. I Brukset använder hundarna sina fantastiska egenskaper som exempelvis springa, söka, nosa och tillsammans med en människa. Förutom Spår och Sök förekommer även Rapport, där hunden skall springa mellan två stationer så snabbt som möjligt. I Patrull spårar hunden och upptäcker luftvittring och ljud från människor inom ett begränsat patrulleringsområde. Även Skydd är en bruksgren.

Alla Bruksgrenar är gemensamt eller var och en för sig härliga tävlingsformer.

 • Brukskurs

  Under Brukskursen ägnar vi oss åt specialmomenten Sök, Rapport, Patrull och Spår.

  2 450.00 kr Inkl moms
 • Personspårkurs – Intensiv

  För dig som är nybörjare eller spårar aktivt. En kurs för hobby eller träning inför prov och tävling. Vi lär hunden följa just det spår som är meningen att de skall följa, lagt av dig själv eller annan person. Det handlar om hundens fantastiska luktsinne. Max 3 hundar.

   

  3 000.00 kr Inkl moms
 • Spårdag – personspår

  Vi lägger vi personspår i skog och blandad terräng. Du skall ha gått en kurs i personspår eller är igång och spårar med din hund.

   

  810.00 kr Inkl moms

Till toppen