fbpx
Hem/Kurser/Alla Kurser/Spår, Sök och Bruks

Spår, Sök och Brukskurser

Hos Hundhjälpen i Uppland, Uppsala, erbjuder vi spårkuser, sökkurser och brukskurser.

Spår handlar om att hunden skall följa ett markbundet spår av en människa. Med Sök menas att hunden skall hitta och markera människor som ligger mer eller mindre dolda i terrängen. Bruks är ett gemensamt namn för fem olika provgrenar. Ursprungligen användes Bruksgrenarna som samhällsnytta för militär och polis, så kallade tjänstehundar. I Brukset använder hundarna sina fantastiska egenskaper som exempelvis springa, söka, nosa och tillsammans med en människa. Förutom Spår och Sök förekommer även Rapport, där hunden skall springa mellan två stationer så snabbt som möjligt. I Patrull spårar hunden och upptäcker luftvittring och ljud från människor inom ett begränsat patrulleringsområde. Även Skydd är en bruksgren.

Alla Bruksgrenar är gemensamt eller var och en för sig härliga tävlingsformer.

Till toppen