En supernyttig och rolig temakväll där vi jobbar med störningsträning på olika nivåer.