Att förstärka/belöna när hunden gör rätt men undvika att förstärka/belöna när hunden slutar göra fel!

Låter det märkligt eller till och med lite komplicerat? Ja kanske till en början men så fort man förstått och fått in tänket i sitt eget medvetande blir det mycket enklare. Och det blir mycket tydligare för hunden vad som är önskvärt och vad det är din hund faktiskt skall göra och även kunna göra det i större utsträckning.

Vi vet, att om vi förstärker/belönar ett beteende så får vi mer av just det beteendet. Så om vi belönar hunden när den slår ned rumpan i backen, så kommer den att sätta sig ned mer ofta. Belönar vi hunden när den promenerar vid vår sida, så kommer det beteendet också att öka. Osv.
Skulle vi avstå från att belöna hunden när den slår ned rumpan i backen eller när den springer till oss, så kommer de beteendena ske mer sällan.

Vi går tillbaka till exemplet med att slå ned rumpan i backen. Vi önskar lära vår hund att sitta. Sitta är ett beteende som alla hundar kan rent fysiologiskt. Men vi vill lära vår hund att sätta sig ned och förbli sittande när vi ber om det. Att sitta kvar helt enkelt.

Vi har redan fastställt att när hunden slår ned rumpan i backen belönar vi det. Så för att hunden skall få en godis behöver den alltså slå ned rumpan i backen. Den sätter sig och vi belönar. Men den reser sig snart igen. Vi hjälper hunden att sätta sig ned igen och belönar det. Strax reser den sig upp igen och vi hjälper hunden igen att sätta sig och belönar när rumpan slår i backen. Osv. Strax har vi en hund som sätter sig, reser sig, sätter sig, reser sig osv.

I stället för att ha fått en hund som sätter sig och sitter kvar har vi fått beteendet upp och ned, upp och ned, upp och ned. Detta har skett just för att vi belönat när hunden slutat göra fel istället för att belöna den för att göra rätt. Hur blev det så? Jo för att vi belönade hunden när den reste sig och satte sig ned igen. Enda sättet för hunden att få en godis var att sätta sig ned. Och för att sätta sig ned behöver den ju vara stående. Så kvickt har vi förstärkt upp och ned upp och ned osv.

Vill vi lära vår hund förstå att det är beteendet sitta kvar vi önskar behöver vi belöna när den är sittande och fria den från sittandet innan den själv gör det och inte för att den slutar göra fel.

Nu tar vi exemplet med att lära vår hund gå bredvid vår sida. Hundar kan inte läsa tankar och vet därför inte att de skall gå bredvid oss och inte lämna vår sida för en spännande fläck, en mötande hund eller för en boll som kommer rullande. Vi behöver alltså lära hunden det.

Så vi börjar med att promenera och belönar hunden för att den går vid vår sida. Vi går en liten bit till och fortsätter att ge hunden en godis för att den går bredvid oss. Hunden får syn på någonting intressant och lämnar vår sida.

När den är färdig kommer den tillbaka till vår sida och får då en belöning av oss. Samma sak upprepar sig igen och igen. Snart har vi nu en hund som går fram och tillbaka och fram och tillbaka. Och detta för att vi belönat hunden varje gång den slutat göra fel, alltså när den kommer tillbaka till vår sida efter att ha lämnat den.

Eftersom det för hunden blir godis när den kommer tillbaka är den ju ”tvungen” att lämna oss för att komma tillbaka till vår sida. Vi har alltså belönat hunden för att den slutat göra fel.

Det enklaste sättet att lösa detta är att till sig själv ställa frågan, vad är det för beteende jag vill ha/träna? Och så belöna just det och bara det. I det första exemplet är det då att hunden SITTER KVAR, ingenting annat. I det andra exemplet är det ATT GÅ VID SIDAN och ingenting annat.

Så för att lära hunden förstå vad det är vi önskar och kunna göra det vi önskar, belöna när hunden gör det och inte när den slutar göra fel.

Lycka till!