Hundhjälpens månadbrev kommer i slutet av varje månad. I brevet informeras du om händelser, aktiviteter och nyheter.