Våra hundar

Vi har eget avelsprogram av Labrador Retrievers, gula och svarta. I avelsarbetet arbetar vi med att få fram individer med så bra egenskaper som möjligt passande för att kunna utbildas och fungera som assistanshudar. Det är alltså egenskaper och inte utseende som premieras.

Om en hundindivid har de rätta egenskaperna vet man först efter att den är ca ett år. Det är då den påbörjar sina mentala och medicinska tester och prov. Om vad som krävs och om testerna och proven kan du läsa mer om på SBK/Assistanshund som är den organisation som har regeringens uppdrag för kvalitetssäkring av hundar och oss instruktörer.

Före ett års ålder är hudarna varken tillräckligt utvecklade fysiskt eller mentalt för att de bedömningarna skall kunna göras. Ungefär 85% av våra hundar godkänns som lämpliga att utbildas till assistanshund. Det är en väldigt hög siffra, vilket vi såklart är både stolta och glada över.

En lämplig assistanshund är en frisk individ med stort intresse av att samarbeta med människor, den har inga rädslor eller aggressioner och är bekväm med att vistas i olika typer av miljöer och med olika typer av människor. För oss är rätt egenskaper en fråga om både etik samt kvalité.

Vi levererar endast hundar där vi känner oss helt trygga med att den kommer fungera i den miljö den ska arbeta i. En Assistanshund utsätts för många belastningar och måste ha rätt förutsättningar från början. En assistanshund förståeligt nog alltså inte någon ”dussinhund”.

I vår uppfödning har vi ca tre kullar per år. Tikarna valpar ”hemma hos”. Kullarnas storlek brukar variera mellan 5–10 valpar. När de är åtta veckor gamla flyttar de till fodervärdar och bor i deras hem tills de är ca 1–1,5 år gamla. Under den tiden träffar vi hundarna kontinuerligt genom sk. fodervärdsträffar och finns alltid tillgängliga för stöd och hjälp.

Våra fodervärdar gör en fantastisk insats och de är ovärderliga för vår verksamhet.