Våra tjänster

Vi erbjuder

Färdigutbildade assistanshundar*

Grundutbildade assistanshundar**

*Utbildad i alla obligatoriska moment samt de specifika moment (beroende på typ av assistanshund ex. diabetes, epilepsi osv.) för förarens behov.
**Utbildad i alla obligatoriska moment. Specialmomenten sker genom instruktion och delvis tillsammans med instruktör

Varje hund matchas och utbildas särskilt och speciellt till den person som den sedan skall flytta till. Vi har alltså inte några hundar ”som står” utan varje hund är noga utvald till ”sin” person. Utbildningen görs av erfarna dressörer och/eller instruktörer.

Alla instruktörer är certifierade från SBK/assistanshund som är den organisation som har regeringens uppdrag för kvalitetssäkring av hundar och instruktörer.

Att skaffa en assistanshund är en process som tar tid;

Första mötet

Under första besöket vill vi bekanta oss med dig. Vi kommer ställa många olika frågor om dig, din funktionsnedsättning, din livssituation och om dina tankar om på vilket sätt en assistanshund skulle kunna bidra till ett för dig mer delaktigt liv i samhället. Detta syftar till att förstå just din funktionsnedsättning och vilken typ av hund som bäst skulle passa dig. Första besöket är kostnadsfritt om det sker vanligtvis på länk.

Andra mötet

Vid andra besöket kommer vi till dig. Vi fortsätter bilda oss en uppfattning om vilken typ av hund som skulle passa dig bäst. Vi har mejlat dig ett köpeavtal och vi går igenom måldokument för den aktuella typen av assistanshund. Det andra besöket debiteras för tid och resa. Av kvalitetsskäl är vi två instruktörer som kommer.

Steg 3. Avtal

Beslut om avtal görs och skrivs. Det är först när avtal skrivs som vi börjar leta hund till dig. Vid avtal betalas handpenning om 30%.
Ca 1–1,5 år efter att vi skrivit avtal skall vi leverera en färdigutbildad hund till dig.

Steg 4. Matchning och presentation av matchad hund

Vi har matchat hund och presenterar hunden för dig. Du ges möjlighet att ha hunden (outbildad) hos dig i ett par dagar. Därefter meddelar du om vi matchat rätt. Detta signeras i avtalet. Måldokumentet gås igenom.

Steg 5. Utbildning av hund

Nu utbildas hunden i enlighet med måldokument.

Steg 6. Leverans av utbildad hund

Den utbildade hunden levereras hem till dig. Resterande belopp för hunden betalas.

Steg 7. Samträning

Samträningen börjar med att du, hunden och instruktören arbetar tillsammans under några dagar intensivt. Samträningen läggs sedan upp utifrån behov. Samträning kan även ske via telefon, mejl och filmer. Samträningen skall vara klar inom tre månader efter leverans.

Steg 8. Examination

Du och din hund, ”ekipaget” examineras av bedömare från SBK. Din instruktör från oss är med.

”Årliga prover” och hjälp från oss

Du är alltid välkommen att höra av dig till oss för ytterligare stöd och hjälp. Du kommer bli kallad till ”årsprov” ungefär var 16e månad av SBK för att fortsätta att ha din hund examinerad. Till dessa prover är du också välkommen att höra av dig för stöd och hjälp om du skulle vilja det. Stödet faktureras utifrån aktuell taxa.

Mer information om regler kring assistanshundar hittar du på Svenska Brukshundsklubbens hemsida för assistanshundar: https://brukshundklubben.se/tjanstehund/assistanshund

Kontakt

Mail: info@assistanshund.nu
Hundhjälpen i Uppland telefon: 018-120075
Anna Londré mobil: 0702888072
Johanna Strandh mobil: 0703172399