Om Hundhjälpen

Hundhjälpen vill erbjuda och bidra till träning och möten mellan människor och hundar som ökar kontakt, samarbete och lydnad. Hundar är hundar men på en punkt är de lika oss människor. De lär bäst när de får positivt gensvar på det de gör. På Hundhjälpen i Uppland sker träningen genom sk. operant inlärning med positiv förstärkning. Det betyder att vi lär vår hund genom att förstärka det korrekta och rätta beteendet. Vi förstärker genom belöning. Att säga nej och få stopp på sin hund ingår i hundhållning men vi använder inte bestraffning.

Förutom att det blir roligare, ökar motivationen hos vår hund, det går snabbare att uppnå önskat resultat och kontakten och samarbetet mellan oss och vår hund ökar!

Hundar är underbara egoistiska opportunister! De vill lära, samarbeta och ha kontakt. Lönar det sig så ökar ansatsen. Hundar som har roligt och får belöning för mödan, lär sig fortare. Tilliten och tryggheten ökar. Allt detta hänger ihop.

Skall hunden följa oss, hänga med på det vi vill och göra som den blir tillsagd, så behöver vi vara roliga, spännande och intressanta för vår hund. Att vara vår hunds självklara ledsagare ställer höga krav på oss som lugna, trygga och konsekventa ledare.

EXEMPEL PÅ HUR TRÄNINGEN GÅR TILL

Operant inlärning med positiv förstärkning låter kanske mer komplicerat än vad det är. I praktiken handlar det om att visa och belöna det vi vill:
En hund som inte vet att kom betyder att den skall komma på uppmaningen kom är det ingen idé att ropa kom till igen, igen och igen (Det är ungefär som att säga kom till dig på ett språk du inte förstår och förvänta sig att du skall komma). Hunden lär sig ingenting. Däremot om vi när hunden kommer till oss säger kom och belönar den just för att den kommer, eller gör något så att hunden kommer till oss och belönar det, lär sig hunden att koppla ihop ordet kom med att just komma till oss.

För att hunden skall förstå att vi vill att den skall gå i koppel utan att dra i kopplet och också göra så behöver vi visa hunden det rätta sättet. Så när hunden tar kanske endast två steg i löst hängande koppel, innan den börjar dra, behöver vi vara med och belöna just de två stegen (förstärkning) som hunden “går fint”. Använd också då gärna det ord/kommando hunden skall lyssna till för att göra just detta, ex. “gå fint”. Då lär sig hunden att koppla ihop ordet/kommandot med det rätta beteendet. Eftersom hunden belönas för det rätta/önskade beteendet ökar hundens motivation att göra “rätt”.

Du är alltid välkommen att höra av dig!