/Assistanshundar
Assistanshundar2018-08-20T08:21:34+00:00

Har du en funktionsnedsättning och skulle önska en Assistanshund?

Hundhjälpen erbjuder;

 • försäljning av färdigutbildade assistanshundar-hunden är utbildad av en professionell instruktör i de obligatoriska samt specifika moment som krävs för respektive Assistanshund samt samtränas därefter med sin nya förare.

 • försäljning av grundutbildade assistanshundar-hunden är utbildad av en professionell instruktör i de obligatoriska moment av grundlydnad som krävs för Assistanshundar. Hundens nya förare instrueras i träningen av de specifika moment hunden ska utföra.

Svenska Brukshundsklubben (SBK) har Regeringens uppdrag att kvalitetssäkra verksamheten genom att certifiera assistanshundsinstruktörer, skapa regelverk och genomföra lämplighetstester, examinationer och årsprov för assistanshundsekipage. Hundhjälpen i Upplands assistanshundsinstruktörer är certifierade med högsta klass hos SBK.

Vill du bli fodervärd?

Läs mer om att vara fodervärd här

TYPER AV ASSISTANSHUNDAR

En Assistanshund är en hund som används som hjälpmedel för en enskild förare med någon typ av funktionsnedsättning. Beroende på vilken typ av funktionsnedsättning föraren har kommer hundens arbetsuppgifter att variera. Grovt indelade finns idag fem erkända typer av Assistanshundar;

 • Ledarhundar, som bistår en förare med synnedsättning med framför allt förflyttningar.

 • Servicehundar, som bistår en förare med en fysisk funktionsnedsättning genom att t ex hämta och lämna föremål, öppna och stänga dörrar och lådor, hjälpa till med av- och påklädning, agera stöd och ledsagare vid transporter och förflyttningar mm.

 • Alarmerande servicehundar: diabeteshund eller epilepsihund, som larmar sin förare vid t ex högt/lågt blodsocker, hämtar hjälp efter ett anfall mm.

 • Signalhundar, som bistår en förare med en hörselnedsättning genom att påvisa viktiga ljud som dörrklockan, telefonen, brandlarm, inkommande trafik bakifrån på promenad mm.

 • Hundar för psykisk hälsa, som ger stöd åt personer med en psykisk diagnos.

TYPER AV ASSISTANSHUNDAR

Utöver sina konkreta arbetsuppgifter är assistanshundar sin förares bästa vän och bidrar nästan alltid med en rad andra positiva effekter som att öka sin förares självförtroende och känsla av välmående genom att ge stöd och motivation.

Vanliga frågor med svar om assistanshundar

Det är Svenska Brukshundsklubben (SBK) som har Regeringens uppdrag för kvalitetssäkring av assistanshundar och assistanshundsinstruktörer/tränare idag.  Vi är certifierade av SBK och följer deras regler för hundar och ekipage. Gå gärna in på SBKs sidor och läs mer om assistanshunden
http://www.brukshundklubben.se/assistanshund/

Visst kan du köpa en valp och visst är den mer trolig att passera testerna än om du köper av en vanlig uppfödare, men vi kan aldrig lämna någon garanti. Det finns aktörer på marknaden idag som alltid säljer hundarna redan som valpar, men vi har valt att inte göra så just av anledningen att vi aldrig kan lämna någon garanti. Därmed inte sagt att du inte kan köpa en valp av oss, men så att du är införstådd med att det är ett visst vågspel. Vi har egen uppfödning av hundar tilltänkta att bli Assistanshundar. De placeras hos fodervärdar första 1,5 året av deras liv och först efter att ha genomgått och godkänts på de hälso-, mental- och lämplighetstester som krävs sätter vi dem i utbildning. Trots noga och riktad avel är det en del hundar som faller bort, ej godkänns i något av testerna. Första månaderna i valpens liv är det viktigast med socialiserings- och miljöträning. Mellan 6-12 månader beroende på mognad och liknande kan man börja med regelrätt träning av hundens framtida uppgifter.

Många beteenden är träningsbara och vi kan hjälpa dig som förare att lägga upp en träningsplan, men med det förbehållet att det sannolikt inte är träningsbart till den grad att hunden kommer godkännas på ett lämplighetstest. Som Assistanshund utsätts hunden för tuffa mentala påfrestningar och en förutsättning för att de ska kunna arbeta både sett till att de ska prestera och sett ur ett etiskt perspektiv är att de vara trygga i olika typer av miljöer, med människor och andra hundar. Då detta mycket är medfödda egenskaper har vi i vår verksamhet riktad avel mot att få fram enbart lämpliga Assistanshundar och de flesta hundar från ”vanliga” kennlar har inte de egenskaper som krävs, helt enkelt för att det är väldigt specifika egenskaper man eftersöker och sällan samma som de man premierar i uppfödning för övrigt.

Det viktigast med alla typer av Assistanshundar är att de tycker om att samarbeta, inte har några rädslor och/eller aggressioner samt är trygga och säkra i alla olika typer av miljöer och situationer. Lämpliga individer kan finnas inom många raser, det är mer en fråga om individ än ras egentligen, men vissa raser har givetvis bättre förutsättningar.

Vi säljer grundutbildade- eller färdigutbildade assistanshundar. Om du önskar utbilda din egen hund hittar information på  SBK:s hemsida: http://www.brukshundklubben.se/assistanshund/

Det är idag svårt att beviljas medel/bidrag för en assistanshund, men det går givetvis att söka bidrag. Länstyrelsen har en fonddatabas, se nedan länk till Stockholms län. http://habilitering.se/funktionshindersguiden/ekonomiskt-stod/fonder/lista-pa-fonder. Läs mer på vår hemsidan under Ekonomi.

Krav på personer som skall ha en assistanshund är att de tycker om hundar och kan sköta om en hund. Tidigare hundvana krävs inte. Ett läkarintyg krävs som bekräftar det aktuella funktionshindret/en.

Assistanshundar för personer med psykisk ohälsa, psykisk hälsohund som de kallas, har väldigt olika uppgifter beroende på förarens behov. Vi har tidigare utbildat hund inom denna inriktning. Ofta är dessa hundars främsta uppgift att vara ett stöd, trygghet och motivation i olika situationer. Syftet med en Assistanshund är i grunden att öka en persons livskvalité, sen kan det i praktiken se väldigt olika ut utefter varje förares behov och livssituation. Exempel på en psykisk hälsahunds uppgifter; vara sällskap och motivera till fler sociala kontakter, skapa rutiner (Tex väckning på morgonen, påminna om medicin eller mat-läggtid, promenader mm), bidra till ökad fysisk aktivitet etc. För att få godkänt att ha en Assistanshund idag gäller att man behöver ha en kronisk diagnos och ett intyg från relevant person tex läkare, psykolog etc, att en hund skulle kunna vara till ”hjälp”.

Epilepsi-hundar tränas att t ex larma till annan person, ligga nära, hämta larm eller telefon etc vid ett anfall. En del hundar börjar spontant förvarna innan ett anfall, men tyvärr är det inget vi idag kan träna då vi inte vet vad det är hunden reagerar på. En epilepsihund är också grundutbildad i de vardagslydnadsmoment som är obligatoriska för alla typer av Assistanshundar.

Diabeteshundar tränas att markera till sin förare när denna har lågt och/eller högt blodsocker. Hunden tränas på doftprover från föraren. Ytterligare vanliga uppgifter brukar vara att t ex larma till annan person eller via tex alarmknapp, hämta medicinväska, något att äta/dricka etc. En diabeteshund är också grundutbildad i de vardagslydnadsmoment som är obligatoriska för alla typer av Assistanshundar.

UTBILDNINGSVÄGAR

Idag finns det tre vägar att gå mot att ha en certifierad Assistanshund; att köpa en färdigutbildad hund som sedan samtränas tillsammans med sin förare, att köpa en grundutbildad hund som man sedan själv vidareutbildar med handledning av assistanshundsinstruktör eller att utbilda sin egen hund med handledning av en assistanshundsinstruktör. Vi arbetar med de två första alternativen; färdigutbildade- eller grundutbildad assistanshund. Har du en egen hund och funderar på att själv utbilda den. ta kontakt med SBK. Vilket alternativ man väljer kan bero på faktorer som;

 • grad av funktionsnedsättning, att utbilda en hund är ett krävande projekt och det gäller att föraren känner att hen orkar detta.

 • tidigare erfarenhet av att träna hund, om man har lång hundträningsvana sedan tidigare kommer givetvis vägen gå enklare än om man aldrig tidigare ägt eller framför allt tränat en hund.

 • tillgång på ”rätt” hund. Tyvärr är sällan hunden som redan finns i hushållet en lämplig assistanshund utan val av individ och ras är mycket avgörande.

Färdigutbildad- och Grundutbildad hund

Hundhjälpen jobbar utifrån en helhetslösning där vi har uppfödning av hundar som speciellt valts ut att passa just för att arbeta som Assistanshundar. Hundarna bor sitt första levnadsår hos en fodervärd och först vid ett års ålder börjar vi testa dem för att bedöma deras lämplighet. En lämplig assistanshund är en frisk individ med stort intresse av att samarbete med människor, den har inga rädslor eller aggressioner och är bekväm med att vistas i olika typer av miljöer och med olika typer av människor.

För oss är rätt egenskaper en fråga om både etik, en Assistanshund utsätts för många hårda belastningar och måste ha rätt förutsättningar från början, samt kvalité, vi levererar endast hundar där vi känner oss helt trygga med att den kommer fungera i den miljö den ska arbeta i. Hundar med de egenskaper vi söker är inget som ”växer på träd” och av den anledningen har vi liksom de flesta andra aktörer i Sverige och utomlands egen avel som specifikt har som målsättning att leda till lämpliga Assistanshundar.

Titta gärna på sidan Utbildade ekipage-kundrecensioner för att läsa om andras erfarenheter av att köpa en färdigutbildad hund av Hundhjälpen.

Hundhjälpen Uppland Assistanshund

När du köper en Assistanshund från oss på Hundhjälpen kommer den att vara;

 • veterinärbesiktad röntgad och ögonlyst

 • miljötestad vid ett flertal tillfällen med godkänd resultat
 • mentaltestad, BPH, samt godkänt lämplighetstest av SBK
 • genomgått en gedigen grundutbildning samt specialdresserats enligt förarens behov och önskemål
 • personlighetsmatchats med föraren för att passa in i just hens vardag
 • efter köp ingår en period av samträning där vi jobbar för att ”föra över” all hundens träning till sin nya förare

En färdigutbildad hund från oss kostar ca 186 500 kr (inkl. 25% moms). I priset ingår avel & uppfödning, hälso- och mentaltester enligt SBK:s regler, grundläggande utrustning, grundutbildning hund enligt måldokument obligatoriska moment samt träning i specialmoment för typ av assistanshund, samträning med ny ägare samt uppföljning, ca 40 timmar.
En färdigutbildad hund är utbildad i och behärskar samtliga moment den ska utföra som Assistanshund åt sin nya förare.
Reseersättning samt kostnad för eventuell logi under samträningstiden tillkommer.

En grundutbildad hund från oss kostar ca 149 500:- (inkl. 25% moms). I priset ingår avel & uppfödning, hälso- och mentaltester enligt SBK:s regler, grundläggande utrustning, grundutbildning hund enligt måldokument obligatoriska moment för assistanshund, samträning med ny ägare samt uppföljning, ca 20 timmar. En grundutbildad hund är utbildad i endast obligatoriska moment för Assistanshund, den nya föraren utbildar med hjälp av handledning hunden i de specifika moment den ska utföra som Assistanshund samt fortsätter träning av grundmomenten, d v s en större del av träningstiden åligger föraren än med en färdigutbildad hund.
Reseersättning samt kostnad för eventuell logi under samträningstiden tillkommer. 

Skulle du vilja köpa en färdig- eller grundutbildad hund från oss startar processen med att vi träffas så att vi får lära oss exakt om dina behov och ”livsstil” och därmed den typ av egenskaper som en hund till dig skall ha. Vi vill träffas två gånger och den andra gången hemma hos dig. Första träffen, om den äger rum hos hos är kostnadsfri. Hembesöket kostar 600:-/timme inkl moms, restid 150:-/timme inkl.  moms och milersättning 23:-/mil inkl. moms

Kontakta oss på info@assistanshund.nu

Grundtränad sällskapshund

En trygg och stabil vuxen hund är en tillgång i de flesta hem. Att köpa rätt valp och sedan uppfostra den det första året är ett tids- och energikrävande projekt som många gånger i slutändan inte blir det man tänkt sig ändå.

Hundhjälpen erbjuder ett alternativ där man köper en ca 1,5 år gammal grundtränad sällskapshund.

En grundtränad sällskapshund från oss kostar ca 77 500 kr (inkl. 25% moms). I priset ingår avel & uppfödning, hälso- och mentaltester, grundläggande utrustning, träning i vardagslydnad, vilket betyder att den kan gå i koppel, komma på inkallning och är miljö- och passivitetstränad samt miljö- och passivitet. Privatlektioner med instruktör ca 10 timmar.
Denna hund har inte passerat motsvarande tester som en blivande Assistanshund, har lägre utbildningsnivå samt får ej bära tjänstetäcke.
Reseersättning samt kostnad för eventuell logi under samträningstiden tillkommer.

Skulle du vilja köpa en grundtränad sällskapshund från oss startar processen med att vi träffas så att vi får lära oss mer om vilken typ av hund som skulle passa dig/er familj. Vi vill träffas två gånger och den andra gången hemma hos dig. Första träffen, om den äger rum hos hos är kostnadsfri. Hembesöket kostar 600:-/timme inkl moms, restid 150:-/timme inkl.  moms och milersättning 23:-/mil inkl. moms

När du köper en grundtränad sällskapshund från oss på Hundhjälpen kommer den att vara;

 • veterinärbesiktad

 • miljötestad vid ett flertal tillfällen med godkänd resultat

 • genomgått en grundträning i vardagslydnad samt miljö- och passivitetsträning

 • personlighetsmatchats med föraren/familjen för att passa in i just hens vardag

 • efter köp ingår en period av samträning där vi jobbar för att ”föra över” all hundens träning till sin nya förare/familj

EKONOMI

I dagsläget subventioneras inte assistanshunden av det allmänna eller bekostas till fullo via skattsedeln. En utredning angående ekonomiskt bidrag för assistanshund, på uppdrag av regeringen pågår.

För mer information om Försäkringskassan, stiftelser och fonder  http://www.brukshundklubben.se/tjanstehund/assistanshund/ekonomiskt-stod-for-assitsnshundar/

För kontakt info@assistanshund.nu

HUNDAR TILL SALU-UNDER UTBILDNING
UTBILDADE EKIPAGE
Hundhjälpen i Uppland utbildade ekipage

Vill du bli fodervärd?

Läs mer om att vara fodervärd här