/Assistanshundar
Assistanshundar 2017-09-20T13:43:25+00:00

Har du en funktionsnedsättning och skulle önska en Assistanshund?

Hundhjälpen i Uppland utbildar assistanshundar!

Hundhjälpen i Uppland erbjuder;

 • Försäljning av färdigutbildade assistanshundar. Hunden är utbildad av en professionell instruktör i de moment den ska kunna och samtränas med sin nya förare.
 • Försäljning av ämnen. Hundar som genomgått de obligatoriska mentala och fysiska testerna som krävs för utbildning.
 • Handledning när du tränar din egen hund.

Svenska Brukshundsklubben (SBK) har Regeringens uppdrag att kvalitetssäkra verksamheten genom att certifiera assistanshundsinstruktörer, skapa regelverk och genomföra lämplighetstester, examinationer och årsprov för assistanshundsekipage. Hundhjälpen i Upplands assistanshundsinstruktörer är certifierade med högsta klass hos SBK.

TYPER AV ASSISTANSHUNDAR

En assistanshund är en hund som används som hjälpmedel för en enskild förare med någon typ av funktionsnedsättning. Beroende på vilken typ av funktionsnedsättning föraren har kommer hundens arbetsuppgifter att variera. Grovt indelade finns idag fem erkända typer av assistanshundar;

 • Ledarhundar, som bistår en förare med synnedsättning med framför allt förflyttningar.
 • Servicehundar, som bistår en förare med en fysisk funktionsnedsättning genom att t ex hämta och lämna föremål, öppna och stänga dörrar och lådor, hjälpa till med av- och påklädning, agera stöd och ledsagare vid transporter och förflyttningar mm.
 • Alarmerande servicehundar för diabetes eller epilepsi, som larmar sin förare vid t ex högt/lågt blodsocker, hämtar hjälp efter ett anfall mm.
  -Signalhundar, som bistår en förare med en hörselnedsättning genom att påvisa viktiga ljud som dörrklockan, telefonen, brandlarm, inkommande trafik bakifrån på promenad mm.
 • Hundar för psykisk hälsa, som ger stöd åt personer med en psykisk diagnos.
TYPER AV ASSISTANSHUNDAR

Utöver sina konkreta arbetsuppgifter är assistanshundar sin förares bästa vän och bidrar nästan alltid med en rad andra positiva effekter som att öka sin förares självförtroende och känsla av välmående genom att ge stöd och motivation.

Kontakta oss gärna på info@assistanshund.nu om du är intresserad av att veta mer om assistanshund!

UTBILDNINGSVÄGAR

Idag finns det två vägar att gå mot att ha en certifierad assistanshund, att köpa en färdigutbildad hund som sedan samtränas tillsammans med sin förare, eller att utbilda sin egen hund med handledning av en assistanshundsinstruktör. Vilket alternativ man väljer beror på faktorer som;

 • grad av funktionsnedsättning, att utbilda en hund är ett krävande projekt och det gäller att föraren känner att hen orkar detta.
 • tidigare erfarenhet av att träna hund, om man har lång hundträningsvana sedan tidigare och god kunskap kommer givetvis vägen gå enklare än om man inte tidigare ägt eller framför allt tränat en hund.
 • tillgång på ”rätt” hund. Tyvärr är sällan hunden som redan finns i hushållet en lämplig assistanshund utan val av individ och ras är mycket avgörande.

Färdigutbildad hund och assistanshundsämne

Hundhjälpen jobbar utifrån en helhetslösning där vi har uppfödning av hundar som speciellt valts ut att passa just för att arbeta som assistanshundar. Hundarna bor sitt första levnadsår hos en fodervärd och först vid ett års ålder börjar vi testa dem för att bedöma deras lämplighet. En lämplig assistanshund är en frisk individ med stort intresse av att samarbete med människor, den har inga rädslor eller aggressioner och är bekväm med att vistas i olika typer av miljöer och med olika typer av människor.

För oss är rätt egenskaper en fråga om både etik, en assistanshund utsätts för många hårda belastningar och måste ha rätt förutsättningar från början, samt kvalité, vi levererar endast hundar där vi känner oss helt trygga med att den kommer fungera i den miljö den ska arbeta i. Hundar med de egenskaper vi söker är inget som ”växer på träd” och av den anledningen har vi liksom de flesta andra aktörer i Sverige och utomlands egen avel som specifikt har som målsättning att leda till lämpliga assistanshundar.

Titta gärna på sidan Utbildade ekipage-egna berättelser för att läsa om andras erfarenheter av att köpa en färdigutbildad hund av Hundhjälpen i Uppland.

Hundhjälpen Uppland Assistanshund

När du köper en assistanshund från oss på Hundhjälpen i Uppland kommer den att vara;

 • veterinärbesiktad utan anmärkning samt friröntgade höfter & armbågar och ögonlyst
 • miljötestad vid ett flertal tillfällen med godkänd resultat
 • mentaltestad, BPH, samt godkänt lämplighetstest av SBK
 • genomgått en gedigen grundutbildning samt specialdresserats enligt förarens behov och önskemål
 • personlighetsmatchats med föraren för att passa in i just hens vardag
 • efter köp ingår en period av samträning där vi jobbar för att ”föra över” all hundens träning till sin nya förare

Om du vill utbilda din hund själv, men saknar en lämplig hund, erbjuder Hundhjälpen i Uppland möjligheten att köpa färdigtestade hundar ur vår egen avel av Labradorer. Titta under länken Hundar till salu för att se vilka hundar som finns tillgängliga för tillfället.

Kontakta oss gärna på info@assistanshund.nu om du är intresserad av att veta mer om assistanshund!

Handledning av egen hund

Hundhjälpen i Uppland erbjuder handledning att träna upp din egen hund. Enligt gällande regler idag måste alla assistanshundekipage vara knuta till en certifierad assistanshundsinstruktör. Lista på instruktörer finns på SBK: s hemsida; http://www.brukshundklubben.se/assistanshund/instruktorer/
Hundhjälpens instruktörer har både högsta graderingen av kompetens; nivå 2 och Anna är också certifierad för utbildning av alarmerande hundar för personer med diabetes.

Innan utbildning av hund påbörjas ska din hund testas fysiskt och mentalt för bedömning att den är lämplig som assistanshund. Krav är att hunden är fullt frisk och för större raser krävs att hunden är fri från AD och HD. Kraven för respektive ras motsvarar de bestämmelser som gäller inom SKK för registrering av valpkull, som finns att läsa på SKK:s hemsida.

Obligatorisk för alla raser är ett mentaltest; BPH, specifikt lämplighetstest för assistanshund samt ett miljötest. Stora krav ställs på att de hundar som utbildas är fria från rädslor och aggressioner och har hög toleransnivå för människor och hundar. Mer detaljerat om hur du går tillväga för att låta din hund genomgå dessa tester hittar du på SBK:s hemsida för Assistanshundar. BPH och lämplighetstest görs av testledare för Assistanshund och miljötestet bokar du tid med en instruktör för att genomgå.

Hundhjälpens Assistanshund instruktörer

Om din hund godkänns på dessa tester är det dags att påbörja utbildningen. Du bokar en träff med någon av Hundhjälpens assistanshundsinstruktörer och ni skapar tillsammans ett måldokument som innehåller de obligatoriska lydnadsmoment hunden måste kunna samt specialmoment som är anpassade just efter dina behov. Tillsammans kommer ni fram till en tidsram för när utbildningen ska vara klar och examen avläggas. Hur lång tid detta tar beror givetvis på hur mycket tid och kraft du har att lägga på träningen samt delvis tidigare erfarenhet av hundträning mm.

Titta gärna på sidan Utbildade ekipage-kundrecensioner för att läsa om andras erfarenheter av att utbilda sin egen hund hos Hundhjälpen i Uppland.

EKONOMI

I dagsläget subventioneras inte assistanshunden av det allmänna eller bekostas till fullo via skattsedeln. En utredning angående ekonomiskt bidrag för assistanshund, på uppdrag av Regeringen pågår för tillfället. Regeringsuppdraget bedrivs i form av ett projekt där service- och signalhundar utbildas. Kommuner och Landsting förväntas få ökad förståelse för assistanshunden som hjälpmedel och hur de kan fungera som komplement eller ersätta andra offentliga tjänster. Det är sedan utbildning av hund och förare som kan komma att förskrivas.

Enligt en dom hösten 2006 i Kammarrätten i Göteborg (mål nr 7659-04) fastslogs att en alarmerande servicehund (diabetes) är ett handikapphjälpmedel och att Försäkringskassan kan ersätta kostnader för mat, veterinärkostnader, försäkringar och dylikt. Ersättningen sker inom ramen för handikappersättningen. Domen är prejudicerande för assistanshundar.

Kostnaden för hunden och utbildningen kan föraren antingen bekosta själv eller få bistånd för utbildningen, från kommun eller landsting. Det finns även möjlighet att ansöka om utbildningsbidrag från olika fonder. I vissa delar av landet har kommunerna redan givit ekonomiskt bidrag och det finns också exempel på där bidraget har givits från Försäkringskassan. Man kan söka bidrag hos sin kommun eller från Landstinget.

Mer information från Myndigheten för Delaktighet

Besök Svenska Brukshundsklubben hemsida för Assistanshundar

Kontakta oss gärna på info@assistanshund.nu om du är intresserad av att veta mer om Assistanshund!

ATT VARA FODERVÄRD ÅT EN BLIVANDE ASSISTANSHUND

Hundhjälpen i Uppland söker nu lämpliga fodervärdar till valpar som är ämnade att bli assistanshundar. Tikarna valpar snart och de kommer ”levereras” till sina fodervärdar i april. Valparna kommer från vår egen uppfödning eller från andra uppfödare av assistanshund. Väntetiden för att bli fodervärd kan variera från en vecka till ett par månader. Valparna är i allmänhet av rasen Labrador.

Valparna placeras hos fodervärdar när de är 8 veckor gamla och tas in för utbildning när de är mellan 12-18 månader. Under fodervärdstiden har vi regelbundna fodervärdsträffar samt erbjuder enskilda besök vid behov. Som fodervärd åt en assistanshund är de viktigt att du lägger bra grunder för hundens fortsatta liv, vilket vi går igenom mycket av på fodervärdsträffarna. Innan man blir godkänd som fodervärd bokar vi in ett besök där man kan ställa frågor och gå igenom vad det innebär att ta hand om en blivande assistanshund.

Som fodervärd är det viktigt att man har mycket tid och tålamod att ta hand om en valp-och unghund. Valpen skall uppfostras och miljötränas samt ges vård och omsorg. Hundhjälpen i Uppland står för alla kostnader i samband med veterinärvård- och försäkring. Som fodervärd bör du inte arbeta heltid alternativt ha möjlighet att ta med hunden på arbetet.

Hundhjälpen i Uppland arbetar med metoder baserat på positiv förstärkning (Belöning) och träning som bygger på en god relation och samarbete. Det är väldigt viktigt för oss att också du som fodervärd vill arbeta med hunden på detta sätt.

Är detta något som låter intressant för dig så hör av dig till oss för att boka en första träff.

Kontakt: Anna Londré anna@hundhjalpen.nu 070-288 80 72