Villkor

Anmälan till kurs/utbildning/evenemang är bindande.
Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar, produktförändringar och prisjusteringar.
Priser, datum och tider är preliminära och kan komma att ändras. Vi förbehåller oss rätten att justera eventuella prisfel före och efter att beställning är behandlad.
Om en kurs inte blir fulltecknad kan den totala kurstiden kortas ned för att kursen skall vara genomförbar.

– Hundar skall vara vaccinerade
– Helstryp och flexikoppel få inte användas
– Tikar är välkomna med tikskydd under löp, förutom under själva höglöpet

Ångerrätt/Avbokning

Du har rätt att ångra din anmälan/bokning genom att meddela oss inom 14 dagar från det att din anmälan bekräftats. Du är då skyldig att betala en administrativ avgift per bokning om 300:-.
Om du ångrar dig efter dessa 14 dagar eller har påbörjat den aktivitet som bokningen avser är du skyldig att erlägga full kostnad.
Om du eller din hund blivit sjuka efter ångertiden (de 14 dagarna) återbetalas kursavgiften mot uppvisande av ett sjuk- eller veterinärintyg där det framgår att du eller din hund inte kan deltaga. Du är då skyldig att betala endast den administrativa avgiften.
Vid utebliven plats till kostnadsfria evenemang debiteras en kostnad om 300:-.

Vid bokning av lokal finns ingen ångerrätt.

Kortbetalning

Vid betalning med kort debiteras kundens kort inom en vecka.

Vi handlar endast med svenska kronor (SEK).

Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter omfattas av bestämmelserna i personuppgiftslagen (PUL). En lag vars syfte är att skydda privatpersoners integritet. En viktig del i skyddet är att den som uppgifterna gäller informeras om de behandlingar som utförs. Hundhjälpen i Uppland AB informerar här hur vi behandlar personuppgifter.

Vilka uppgifter avses?

Med personuppgift avses all information som direkt eller indirekt kan hänföras till en levande person. Personuppgifter som du lämnar i samband med upprättande av eller löpande under en förbindelse mellan dig och ett företag eller organisation som använder sig av Hundhjälpen i Uppland AB för distribution av försändelser. Behandlingen av personuppgifterna kan, inom ramen för gällande sekretessbestämmelser, även ske hos andra företag som Hundhjälpen i Uppland AB samarbetar med.

Vem ser mina personuppgifter?

Endast de anställda på Hundhjälpen i Uppland AB som behöver ha tillgång till uppgifter om våra kunder för att kunna utföra sina arbetsuppgifter har tillgång till dessa.

Som kund hos Hundhjälpen i Uppland AB har du rätt att en gång per kalenderår utan kostnad får information om Hundhjälpen i Uppland ABs användning av dina personuppgifter. Vid begäran om rättelse av eventuell felaktig uppgift, uppdatering, eller borttagning av uppgifter, kontakta oss genom e-post till info@hundhjalpen.nu

GDPR

Som kund och potentiell kund hos Hundhjälpen i Uppland AB ska du alltid känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Med anledning av EU:s nya dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, GDPR) anpassar och förtydligar vi vår integritetspolicy från och med den 25 maj 2018.

GDPR ställer högre krav på oss som företag, vilket vi ser positivt på, det innebär dock ingen skillnad för dig som är kund. Vi värnar redan om din personliga integritet och anser att det är viktigt att hålla en fortsatt hög skyddsnivå för dina personuppgifter.

Hör av dig till oss om du har några frågor med anledning av detta.

Cookies

På vår webb-plats använder vi cookies för att förbättra användarupplevelsen. Genom att använda webb-platsen accepter du cookies.