Kostnad

Kostnaden för assistanshund varierar beroende på typ av assistanshund, vilket avspeglar utbildningens längd för hunden. Priserna anges inklusive 25% moms.

Psykisk hälsahund, ca 239 000:

Servicehund och Signalhund, ca 249 000: –

Alarmerande hund, ca 259 000:-

I priset ingår,

 • avelsarbete & uppfödning
 • hälso- och mentaltester enligt SBK:s regler
 • kastrering och veterinärbesiktningar
 • grundläggande utrustning
 • grundutbildning enligt måldokument med obligatoriska moment för assistanshund
 • utbildning specialmoment enligt måldokument
 • samträning 30 timmar
 • examination

En färdigutbildad hund är utbildad i och behärskar samtliga moment den ska utföra som assistanshund åt sin nya förare.
Reseersättning samt kostnad för eventuell logi under samträningen tillkommer.

En grundutbildad hund kostar från ca 199 000: –

I priset ingår,

 • avel & uppfödning
 • hälso- och mentaltester enligt SBK:s regler
 • kastrering och veterinärbesiktningar
 • grundläggande utrustning
 • grundutbildning enligt måldokument med obligatoriska moment för assistanshund
 • samträning ca 20 timmar

En grundutbildad hund är utbildad i endast obligatoriska moment för assistanshund. Den nya föraren behöver sedan och med handledning av certifierad instruktör träna hunden i de specifika moment den ska utföra som assistanshund. Dessutom fortsätter träning av grundmomenten. D v s en större del av träningstiden åligger föraren.

Reseersättning samt kostnad för eventuell logi under samträningen tillkommer.

Vi utbildar och säljer alla typer av assistanshundar med undantag för ledarhund, vilka hanteras av Synskadades Riksförbund. Det är endast ledarhunden som bekostas via skattsedeln. Ledarhunden lånas ut och ägs därmed inte av sin förare. Alla andra assistanshundar bekostas privat och ägs också av sin förare.