1. En hund, en ras, en individ…

Den valp du har skaffat är en individ som du skall lära känna. Individer skiljer sig mycket åt inom samma ras. Den ras din hund är, är avlad för speciella egenskaper. Dessa genetiska egenskaper innebär behov som din valp kommer ha behov att få tillfredsställda. Ta reda på de rasspecifika behov din hund har. Om du känner till dessa egenskaper förstår du också din hund bättre, som t.ex. varför den bär, skäller, jagar osv.

 

2. Valpen är ett litet ”barn”

Valpen kommer stoppa allt i munnen och utforska världen genom att bita, gräva, dra osv. Vi blir inte arga på små barn när de inte förstår livets spelregler. Valpen förstår inte heller svenska så kom ihåg att avstå från att tjata. Plocka bort allt som du är rädd om och erbjud valpen det som är ok att ge sig på.

3. Stimulans och aktivering

Om valpen får följa med dig på allt du gör, behöver den inte särskild stimulans. Men om det inte går, hitta på sådana aktiviteter så att din valp får tänka. Hjärnan skall motioneras men inte benen. Före sex månaders ålder skall valpen rastas men inte motioneras. Kroppen är inte färdigutvecklad och fysträning kan leda till skador.

4. Belöning och bestraffning

Allt som valpen upplever som positivt tillsammans med dig blir belönande och valpen vill göra det igen, eftersom det lönar sig. Bestraffning av en valp skapar osäkerhet, otrygghet och i värsta fall också rädsla. Valpar liksom små barn kan inte vara olydiga. De vet inte vad som är önskvärt eller inte. Visa vad du vill och hjälp valpen att undvika sådant som du inte önskar.

5. Regler och lydnad

En valp vet inte hur man lyder men är väldigt pigg på att lära sig om livet tillsammans med dig. Ha få regler men var istället konsekvent med dessa. Om du tex inte vill ha din valp i möblerna, gör det trevligt för valpen på golvet nedanför soffan. Att kräva sådant av valpen som den inte kan förstå skapar osäkerhet. Visa vägen och var din valps tydliga goda exempel och allra bästa vän.

6. Äta, sova, rastas

Om du alltid tar ut din valp efter sömn, lek och mat och till ett och samma ställe, så hjälper du valpen att snabbare bli rumsren. Till en början kan valpen inte kontrollera när den behöver kissa eller bajsa. Så räkna därför med att du kommer få torka upp efter den till en början och bli inte arg.

7. En egen plats/er

Låt din valp ha en plats/er där den alltid får vara ifred, ett lags ”Safe Heaven”. Det är särskilt viktigt om det finns barn i familjen. En egen plats där ingen får störa ger på sikt en trygghet dit hunden kan gå när den behöver vara ifred.

8. Vård, hantering och hygien

Att din valp tycket att det är ok, till och med trevligt att bli hanterad underlättar väldigt mycket för framtida veterinärbesök och för er kontakt. Börja så snart valpen kommer hem att titta på tänder, klippa klor, klämma och känna. Gör det till en avslappnad och trevlig stund. Tex genom att lära valpen att om du är still när jag klipper en klo, får du en godis.

9. Miljöträning, andra människor och hundar

De intryck din valp får i början av sitt liv bär den med sig i livet och formar till stor del den hund den kommer att bli. Låt därför din valp på ett positivt och lugnt sätt vara med dig i olika miljöer och även få träffa olika slags människor. Genom att få träffa andra hundar lär sig din valp tidigt att kommunicera på hundars vis. Var däremot noga med att de hundar du låter din valp träffa är säkra och trygga hundar. Tänk på att det är på dig och dina familjemedlemmar som du vill att valpen skall präglas och även välja framför andra hundar och människor.

10. Träning

Hundar tränar jämt. Det betyder att de lär sig det vi vill och inte vill hela tiden genom konsekvens och erfarenhet. Det är jättebra att gå kurser med sin hund, redan från 12 veckors ålder. Var noga med att välja professionella instruktörer som arbetar utifrån moderna och beforskade metoder om inlärning.